Chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo

Khóa học chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo giúp lãnh đạo doanh nghiệp định vị rõ thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường, hiểu rõ giá trị cốt lõi và xác định điểm độc đáo của thương hiệu.

(0)

Chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

“Sản phẩm là cái mà doanh nghiệp tạo ra trong sản xuất, còn cái mà khách hàng chọn mua lại là thương hiệu. Sản phẩm có thể bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước còn thương hiệu là tài sản riêng của doanh nghiệp. Sản phẩm nhanh chóng bị lạc hậu. Còn thương hiệu (nếu thành công) thì có thể còn mãi với thời gian” - Stephen King - Tập đoàn WPP.

Bởi vậy, xây dựng thương hiệu là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp và nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo doanh nghiệp. 

Khóa học “Chiến lược thương hiệu dành cho lãnh đạo” sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp định vị rõ thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường, hiểu rõ giá trị cốt lõi và xác định điểm độc đáo của thương hiệu nhằm khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường. 

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương hiệu và xây dựng thương hiệu

Mục tiêu chương trình

Sau khóa học, học viên nắm được:

  • Thế nào là thương hiệu; ý nghĩa thương hiệu; phân loại, định giá thương hiệu; xác định thương hiệu mạnh như thế nào.
  • Học viên được tìm hiểu về quá trình, cách thức xây dựng thương hiệu, đổi mới thương hiệu như thế nào để đạt hiệu quả cao.
  • Nắm được một số bài học kinh nghiệm từ một vài thương hiệu trên thị trường. 
  • Học viên định vị rõ thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường, xác định điểm độc đáo của thương hiệu nhằm khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Nội dung chương trình

Giới thiệu khoá học

Bài 1: Hiểu về thương hiệu

Bài 2: Ý nghĩa thương hiệu

Bài 3: Phân loại về thương hiệu

Bài 4: Lợi ích của thương hiệu

Bài 5: Ý nghĩa của việc định giá thương hiệu

Bài 6: Thế nào là một thương hiệu mạnh

Bài 7: Thương hiệu mạnh quốc tế và thương hiệu mạnh tại Việt Nam

Bài 8: Xây dựng thương hiệu

Bài 9: Các điều cấm kỵ khi đặt tên thương hiệu

Bài 10: Xác định con đường riêng của thương hiệu

Bài 11: Tầm nhìn thương hiệu - Vision

Bài 12: Sứ mệnh của thương hiệu

Bài 13: Hệ thống giá trị cốt lõi

Bài 14: Đổi mới thương hiệu

Bài 15: 10 lý do bạn cần đổi mới thương hiệu

Bài 16: Phân tích sự đổi mới của thương hiệu Vietcombank

Bài 17: Phân tích sự đổi mới của thương hiệu Vietnam Airlines

Giảng viên

NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia marketing, phong thủy, thương hiệu

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn