nguyen-ngoan

Liên hệ

NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia marketing, phong thủy, thương hiệu

Giới thiệu

  1. Phụ trách sản phẩm nghe nhìn Tập Đoàn PANASONIC
  2. Giám đốc Marketing NIPPON PAINT VIETNAM
  3. Hiện tại: Nhà sáng lập, Chủ tịch MANDALA PHONG THỦY

Khóa học của giảng viên