Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online

Khóa học Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp phiên bản online giúp các học viên hiện thực hóa mục tiêu trở thành một Giám đốc kinh doanh của thời đại mới.

(0)

Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - CCO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Theo một thống kê, có khoảng 80% các CEO thành công đều xuất phát từ nghề sale! Trước khi quản lý doanh nghiệp họ đã phải là những người bán hàng xuất sắc. Một công việc đã dạy cho họ những kỹ năng tuyệt vời để từng bước đi tới thành công đó là: khẳng định niềm tin với khách hàng, mang đến cảm hứng cho bất kỳ ai họ gặp về sản phẩm, về công ty của mình và tạo nên một thương hiệu cá nhân...

Trong một doanh nghiệp nếu CEO là người điều phối tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp, từ khâu quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, quản trị chiến lược… thì CCO – Giám đốc kinh doanh là người điều hành toàn bộ các hoạt động liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, khách hàng... Sự thành công hay thất bại của một CCO liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vai trò, vị thế của CCO đang ngày một nâng cao trong doanh nghiệp, được coi là “nhân vật quyền lực thứ 2” trong doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hội nhập sâu sắc, cạnh tranh không ngừng, yêu cầu về vấn đề năng lực đặt ra cho các Giám đốc kinh doanh (CCO) đang ngày càng cao. Để giúp các học viên hiện thực hóa mục tiêu trở thành một Giám đốc kinh doanh của thời đại mới, chương trình đào tạo “Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp” được thiết kế để hội tụ tất cả những kiến thức, kỹ năng cần có của một CCO.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các Giám đốc kinh doanh trong các doanh nghiệp.
  • Những người có mong muốn trở thành Giám đốc kinh doanh.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Học viên nắm rõ kiến thức cơ bản, kỹ năng cần có của một CCO
  • Biết được xu hướng thị trường, thích nghi với tình hình kinh doanh đa dạng của nhiều kênh phân phối khác nhau
  • Bổ sung kiến thức và thực hành thành công để làm tốt vai trò của một CCO.

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - Chuyên gia Lê Thẩm Dương 15

Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại.
Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG CCO CHUYÊN NGHIỆP - Chuyên gia Nguyễn Ngoan 18

Bài giới thiệu
Bài 1: CCO là giám đốc kinh doanh
Bài 2: Company Team
Bài 3: Trách nhiệm chính của một CCO
Bài 4: Nhạy bén với thị trường
Bài 5: Master về sử dụng nhân lực
Bài 6: Điều kiện tiên quyết của CCO để nhóm đạt thành công
Bài 7: Giao tiếp thành công
Bài 8: Nhóm bản thân
Bài 9: Nhóm tiền bạc
Bài 10: Nhóm tình yêu
Bài 11: Nhóm danh tiếng
Bài 12: 3 yếu tố cần xác định khi giao việc
Bài 13: Đặt mục tiêu khen thưởng & phê bình
Bài 14: Khen thưởng và phê bình
Bài 15: Sẵn sàng đón nhận thử thách
Bài 16: Linh hoạt trong xử lý vấn đề
Bài 17: Ý chí bền bỉ, quyết tâm đến cùng

CHUYÊN ĐỀ 4: XÂY DỰNG BỘ PHẬN KINH DOANH - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 11

Bài giới thiệu
Bài 1: Nhận thức chung về xây dựng cơ cấu tổ chức tại doanh nghiệp
Bài 2: Tầm quan trọng của việc xây dựng bộ phận Phòng kinh doanh
Bài 3: Quyết định và cách tạo sơ đồ tổ chức
Bài 4: 5 mô hình sơ đồ tổ chức doanh nghiệp phổ biến nhất
Bài 5: Các mô hình xây dựng tổ chức bán hàng
Bài 6: Các quy trình và chính sách cần phải có trong bộ phận phòng kinh doanh
Bài 7: KPI cho bộ phận Phòng kinh doanh
Bài 8: Xây dựng kế hoạch bán hàng đến kế hoạch hành động cho bộ phận Phòng kinh doanh
Bài 9: Hệ thống báo cáo kinh doanh
Bài 10: Ứng dụng thực tế

CHUYÊN ĐỀ 5: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Chiến lược kinh doanh là gì?
Bài 2: Các cấp độ chiến lược kinh doanh, Tầm nhìn, Sứ mệnh
Bài 3: Nền tảng chiến lược
Bài 4: Nền tảng chiến lược (tiếp)
Bài 5: Lập kế hoạch chiến lược
Bài 6: Phân tích SWOT
Bài 7: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh
Bài 8: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh (tiếp)
Bài 9: Giới thiệu 6 chiến lược kinh doanh (tiếp)
Bài 10: Đúc kết đánh giá chiến lược kinh doanh dựa trên các tiêu chí tài chính thị trường

CHUYÊN ĐỀ 6: MARKETING DÀNH CHO CCO - Chuyên gia Lê Đại Ngọc 20

Bài 1: Marketing là gì?
Bài 2: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 1)
Bài 3: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 2)
Bài 4: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Bài 5: Sử dụng ngoại lực hỗ trợ
Bài 6: Định vị
Bài 7: Nhận diện các giải pháp định vị
Bài 8: Hoạch định chiến lược giá
Bài 9: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 1)
Bài 10: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 2)
Bài 11: Sản phẩm và dịch vụ
Bài 12: Quan hệ công chúng
Bài 13: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Bài 14: Tiếp thị thời suy thoái
Bài 15: Quản trị nguồn nhân lực
Bài 16: Khuyến mãi
Bài 17: Dịch vụ
Bài 18: Chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu và nhãn hiệu
Bài 19: Công nghệ
Bài 20: Niềm đam mê và chiến lược. Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp

CHUYÊN ĐỀ 7: DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG & XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG - Chuyên gia Nguyễn Ngoan 21

Giới thiệu khoá học
Bài 1: Dự báo thị trường
Bài 2: Dự báo và ý nghĩa của dự báo thị trường
Bài 3: Phương pháp dự báo thị trường
Bài 4: Tiến trình dự báo thị trường
Bài 5: Tổng quan chiến lược
Bài 6: Xác định chiến lược bán hàng phù hợp
Bài 7: Ví dụ về chiến lược cạnh tranh của Cocacola & Pepsi
Bài 8: Ví dụ về chiến lược cạnh tranh của Vietnam Airlines & Vietjet Air
Bài 9: Chiến lược Marketing Mix
Bài 10: Phát triển sản phẩm mới
Bài 11: Giá bán và định giá
Bài 12: Kênh phân phối
Bài 13: Chiêu thị để bán hàng
Bài 14: Kế hoạch bán hàng
Bài 15: Thiết lập hệ thống
Bài 16: Xây dựng mục tiêu
Bài 17: Bao phủ bán hàng
Bài 18: Động viên đội ngũ
Bài 19: Quản lý thị trường
Bài 20: Đo lường tiếp thị

CHUYÊN ĐỀ 8: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI - Chuyên gia Nguyễn Ngoan 20

Giới thiệu khoá học
Bài 1: Khái niệm về Trade Marketing
Bài 2: Cơ chế tác động đến người tiêu dùng
Bài 3: 3 nguyên tắc của Trade Marketing
Bài 4: Bản chất của phân phối và mô hình phân phối
Bài 5: Mô hình phân phối ngành hàng tiêu dùng nhanh
Bài 6: Mô hình phân phối ngành hàng bia
Bài 7: Mô hình phân phối ngành hàng điện tử
Bài 8: Kênh Bricks vs Click
Bài 9: POSM - Công cụ hỗ trợ tại điểm bán
Bài 10: Khu vực mua hàng
Bài 11: Trưng bày sản phẩm
Bài 12: Trade Show - Triển lãm
Bài 13: Phương tiện khuyến mãi
Bài 14: Mục tiêu của khuyến mãi
Bài 15: Chương trình khuyến mãi tức thì
Bài 16: Phát mẫu - Sampling
Bài 17: Phiếu mua hàng & phần thưởng
Bài 18: Cuộc thi & Xổ số
Bài 19: Các công cụ khuyến mãi khác

CHUYÊN ĐỀ 9: QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI - Chuyên gia Nguyễn Ngoan 14

Bài giới thiệu
Bài 1: Kênh phân phối là gì
Bài 2: Phương pháp bán hàng khác nhau giữa 2 kênh
Bài 3: Con đường hàng hoá đến thị trường
Bài 4: Các yếu tố chiến lược chính
Bài 5: Công việc quản trị địa bàn
Bài 6: Phân biệt sự khác nhau giữa nhà phân phối và đại lý
Bài 7: Tiêu chuẩn mở nhà phân phối. Quy trình chỉ định nhà phân phối
Bài 8: Công cụ quản lý nhà phân phối
Bài 9: Thấu hiểu & Hợp tác nhà phân phối
Bài 10: Giải pháp giúp NPP tăng lợi nhuận
Bài 11: Chiến lược khả thi
Bài 12: Thấu hiểu hiện trạng địa bàn
Bài 13: Từ chiến lược đến hành động hiệu quả

CHUYÊN ĐỀ 10: HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BÁN HÀNG - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 13

Bài giới thiệu
Bài 1: Thực trạng của công ty chúng ta
Bài 2: Khái niệm về huấn luyện và tầm quan trọng của công tác huấn luyện
Bài 3: Sự khác nhau giữa công tác giáo dục đào tạo và huấn luyện
Bài 4: Quy trình huấn luyện đào tạo nhân viên bán hàng
Bài 5: Những tính chất và nguyên tắc của coaching
Bài 6: Làm thế nào để coaching được thực hiện một cách có hiệu quả
Bài 7: Mô hình GROW - Phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả
Bài 8: Ví dụ thực tế - Áp dụng mô hình GROW hiệu quả
Bài 9: 3 Bí quyết để áp dụng mô hình GROW hiệu quả
Bài 10: Tiến hành phản hồi kết quả công việc
Bài 11: Những thách thức thường gặp trong đào tạo phát triển nhân viên
Bài 12: Từ lý thuyết đến thực tế trong việc Huấn luyện - Đào tạo bán hàng

CHUYÊN ĐỀ 11: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - Chuyên gia Hồ Minh Chính 14

Bài 1: Giới thiệu chung
Bài 2: Tầm quan trọng của chăm sóc khách hàng
Bài 3: Khách hàng là ai?
Bài 4: Mục đích của chăm sóc và phục vụ tốt khách hàng
Bài 5: Chiến lược chăm sóc khách hàng
Bài 6: Năng lực cần thiết
Bài 7: Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong chăm sóc khách hàng
Bài 8: Năng lực giao tiếp
Bài 9: Thái độ phục vụ - Kỹ năng giao tiếp và thực hành
Bài 10: Những câu nói thích hợp và không thích hợp trong giao tiếp
Bài 11: Vai trò nhân viên phục vụ khách hàng và một số "văn hóa" phục vụ khách hàng
Bài 12: Kỹ năng giải quyết khiếu nại - than phiền/Kỹ năng xử lý các tình huống
Bài 13: Kỹ năng giải quyết khiến nại - than phiền/Kỹ năng xử lý các tình huống (tiếp)
Bài 14: Kỹ năng giải quyết khiếu nại - than phiền/Các tình huống thực hành

CHUYÊN ĐỀ 12: QUẢN LÝ CON NGƯỜI - Chuyên gia Trương Thị Mai 10

Bài 1: Tầm quan trọng của quản lý con người trong doanh nghiệp
Bài 2: Tạo sự gắn kết các nhân viên
Bài 3: Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
Bài 4: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc
Bài 5: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 1)
Bài 6: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 2)
Bài 7: Quản lý bản thân
Bài 8: Quản lý cảm xúc
Bài 9: Động viên - khen thưởng hợp lý
Bài 10: Kỹ năng giải quyết xung đột

CHUYÊN ĐỀ 13: KỸ NĂNG TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT PHỤC HIỆU QUẢ - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Thuyết trình là gì?
Bài 2: Đặc điểm về giao tiếp
Bài 3: Khán giả là gì?
Bài 4: Cốt lõi thông điệp tư tưởng lớn
Bài 5: Ngôn ngữ cơ thể
Bài 6: Ngôn ngữ cơ thể (Tiếp)
Bài 7: Những cử chỉ cơ thể
Bài 8: Các giải pháp cho khán giả nghe
Bài 9: Các chức năng chi tiết
Bài 10: Các thủ thuật

CHUYÊN ĐỀ 14: NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 7

Bài 1: Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh - Quyền lực trong đàm phán (P1)
Bài 1: Tổng quan về đám phán trong kinh doanh - Quyền lực trong đàm phán (P2)
Bài 2: Quy trình đàm phán (P1)
Bài 2: Quy trình đàm phán (P2)
Bài 3: Các chiến lược quan trọng trong đàm phán
Bài 4: Những biện pháp bổ sung cho chiến lược đàm phán
Bài 5: Thủ đoạn

CHUYÊN ĐỀ 15: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Hồ Minh Chính 11

Bài 1: Tư duy là gì?
Bài 2: Ra quyết định
Bài 3: Các phương pháp ra quyết định
Bài 4: Dấu hiệu của vấn đề
Bài 5: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề
Bài 6: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiếp)
Bài 7: Nhận diện vấn đề
Bài 8: Xác định các loại vấn đề
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Biểu đồ xương cá
Bài 11: Bản đồ tư duy

CHUYÊN ĐỀ 16: KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Như Hiếu 10

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)
Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)
Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
Bài 10: Mô hình cân bằng

CHUYÊN ĐỀ 17: HOW TO MANAGE A MEETING - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Lesson 1: How To Manage A Meeting
Lesson 2: Why a meeting?
Lesson 3: Kill the meeting
Lesson 4: How?
Lesson 5: How? (Continued)
Lesson 6: How? (Continued)
Lesson 7: How? (Continued)
Lesson 8: Closing the meeting

CHUYÊN ĐỀ 18: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó

CHUYÊN ĐỀ 19: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam 2018 và tầm nhìn 2020
Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế

CHUYÊN ĐỀ 20: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

le-nhu-hieu LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

le-dai-ngoc LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

ta-thi-phuoc-thanh TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

ho-minh-chinh HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-ngoan NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

truong-thi-mai Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn