Quản trị Marketing

Khoá học quản trị Marketing sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và bộ công cụ hữu hiệu trong quản trị marketing.

(0)

Quản trị Marketing - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Marketing là một tiến trình quản trị và xã hội qua đó cá nhân cũng như tổ chức có thể đạt được những gì họ cần và muốn thông qua việc tạo ra, cung ứng và trao đổi các sản phẩm cũng như giá trị với người khác, tổ chức khác.

Quản trị Marketing là quá trình phân tích, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc tiến hành những biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những trao đổi có lợi với khách hàng mục tiêu nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Quản trị marketing về thực chất là quản trị nhu cầu trao đổi. 

Khóa học Quản trị Marketing sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và bộ công cụ hữu hiệu trong quản trị marketing. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban giám đốc doanh nghiệp
  • Giám đốc Marketing/Trưởng – phó phòng Marketing
  • Chuyên viên/nhân viên Marketing
  • Những cá nhân mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực quản trị Marketing.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học sẽ giúp cho học viên: 

  • Hiểu đúng về Quản trị Marketing
  • Xác định rõ nhiệm vụ của Quản trị Marketing
  • Nắm được các quan điểm quản trị Marketing: Quan điểm trọng sản xuất; Quan điểm trọng sản phẩm; Quan điểm trọng bán hàng; Quan điểm trọng Marketing; Quan điểm đạo đức – xã hội. 
  • Nắm được những mục tiêu của Quản trị Marketing 
  • Nắm được Marketing hỗn hợp và các chính sách của marketing

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm cơ bản

Bài 2: Nhiệm vụ của Marketing

Bài 3: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 1)

Bài 4: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 2)

Bài 5: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 1)

Bài 6: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 2)

Bài 7: Marketing hỗn hợp

Bài 8: Marketing Mix

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn