Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - CPO Online

Chương trình đào tạo “CPO – giám đốc sản xuất chuyên nghiệp” nhằm mang lại những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu.

(0)

Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - CPO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Thông thường khi nói đến chiến lược phát triển kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất, từ ban lãnh đạo đến trưởng các bộ phận đến mọi nhân viên đều chú trọng đến lĩnh vực phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường với các kế hoạch marketing hoành tráng, PR, quảng cáo rầm rộ mà quên mất cái gì sẽ được đưa ra thị trường, cái gì tạo nên thương hiệu,... SẢN PHẨM với chất lượng ưu việt nhất mới là điều đáng quan tâm đầu tiên.

Tuy nhiên, đã có bao nhiêu doanh nghiệp quan tâm đúng mực đến quy trình sản xuất? Bao nhiêu giám đốc doanh nghiệp nhìn nhận đúng được vai trò của nhân sự sản xuất mà đứng đầu là các Giám đốc sản xuất (CPO)? Có bao nhiêu Giám đốc sản xuất thực sự đáp ứng được yêu cầu chuẩn của một CPO chuyên nghiệp trong thời đại mới? Hiện nay, việc ứng dụng phương pháp quản lý trong sản xuất còn rất hạn chế. Các CPO đang quản lý dựa trên kinh nghiệm.

Chương trình đào tạo “CPO – giám đốc sản xuất chuyên nghiệp” được xây dựng nhằm  mang lại những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới đến với các doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn các CPO chuyên nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất mang tới cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo về chất lượng và giá thành.

Đối tượng tham gia

  • Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất nhằm trở thành một Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp;
  • Những cá nhân đang là chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng trở thành Giám đốc Sản xuất của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được vai trò, vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của một Giám đốc sản xuất trong doanh nghiệp
  • Nắm được giải pháp lập kế hoạch & tổ chức sản xuất
  • Nâng cao kỹ năng về quản trị sản xuất & tác nghiệp với các dây chuyền hoạt động của nhà máy.
  • Quy trình điều hành & quản lý các bộ phận: PGĐ nhà máy, Quản đốc, Tổ trưởng, tổ phó & các bộ phận trực thuộc hệ thống quản lý.

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - CHUYÊN GIA LÊ THẨM DƯƠNG 15

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện.
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG MỘT CPO CHUYÊN NGHIỆP - Chuyên gia Lê Đình Tiến 6

Bài 1: Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp
Bài 2: Những việc cần làm để giải quyết các tồn tại
Bài 3: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 1)
Bài 4: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 2)
Bài 5: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 3)
Bài 6: Những yếu tố cần để trở thành giám đốc sản xuất

CHUYÊN ĐỀ 4: TỔ CHỨC PHÂN XƯỞNG VÀ NHÀ MÁY - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 9

Bài 1: Mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức
Bài 2: Cấu trúc tổ chức
Bài 3: Các mô hình cơ cấu tổ chức (Phần 1)
Bài 4: Các mô hình cơ cấu tổ chức (Phần 2)
Bài 5: Mô hình tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp
Bài 6: Cơ chế vận hành trong sản xuất
Bài 7: Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp
Bài 8: Sản xuất vận hành
Bài 9: KPI và hệ thống báo cáo

CHUYÊN ĐỀ 5: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT - Chuyên gia Trương Minh Cảnh 9

Bài 1: Công việc của nhà quản lý sản xuất (Phần 1)
Bài 2: Công việc của nhà quản lý sản xuất (Phần 2)
Bài 3: Mục tiêu của quản lý sản xuất
Bài 4: An toàn cho người lao động
Bài 5: An toàn cho môi trường, xã hội
Bài 6: Tinh thần, Thái độ
Bài 7: Chất lượng
Bài 8: Năng suất
Bài 9: Tổng kết

CHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG - Chuyên gia Lê Đại Ngọc 6

Bài 1: Nhận diện - Vai trò - Mục tiêu và Lợi ích chuỗi cung ứng
Bài 2: Các hạng mục đánh giá tổng quan chuỗi cung ứng
Bài 3: Sự cần thiết, tầm quan trọng của chuỗi cung ứng
Bài 4: Cấu trúc và thành phần của chuỗi cung ứng
Bài 5: Giá trị cốt lõi của chuỗi cung ứng
Bài 6: 5 quy tắc quản trị hệ thống chuỗi cung ứng

CHUYÊN ĐỀ 7: QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ - Chuyên gia Đinh Viết Huyễn 13

Bài 1: Tổng quan
Bài 2: Vai trò của quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí
Bài 3: Kiểm soát chi phí, giảm lãng phí trong sản xuất
Bài 4: Các loại chi phí trong sản xuất
Bài 5: Chi phí sản xuất chung
Bài 6: Các nguồn lực trong sản xuất
Bài 7: Các loại lãng phí trong sản xuất
Bài 8: Lãng phí trong sản xuất (Phần 1)
Bài 9: Lãng phí trong sản xuất (Phần 2)
Bài 10: Giá thành sản phẩm
Bài 11: Các biện pháp tối ưu trong tổ chức sản xuất
Bài 12: Các công cụ hỗ trợ hoạt động của công ty
Bài 13: Các công cụ đảm bảo hoạt động quản lý sản xuất hiệu quả

CHUYÊN ĐỀ 8: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ 4M - Chuyên gia Trương Minh Cảnh 11

Bài 6: Hoạch định và quản lý nguyên vật liệu
Bài 7: Hoạch định và quản lý nguyên máy móc thiết bị
Bài 8: Hoạch định và quản lý nguồn nhân lực
Bài 9: Hoạch định và quản lý quy trình
Bài 10: Một số mô hình hoạch định và quản lý hiệu quả trong sản xuất (P1)
Bài 11: Một số mô hình hoạch định và quản lý hiệu quả trong sản xuất (P2)
Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: 2M "Cứng"
Bài 3: 2M "Mềm"
Bài 4: Hoạch định là gì?
Bài 5: Quản lý là gì?

CHUYÊN ĐỀ 9: KAIZEN & 5S - Chuyên gia Lê Đình Tiến 10

Bài 1: Bài giới thiệu
Bài 2: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
Bài 3: Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp
Bài 4: Nguyên nhân
Bài 5: Giải pháp
Bài 6: Thế nào là Kaizen 5S?
Bài 7: Hiểu đúng 5S
Bài 8: Làm đúng 5S
Bài 9: Một số phương pháp và công cụ để thực hiện 5S
Bài 10: Làm thế nào để thực hiện 5S

CHUYÊN ĐỀ 10: MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN - Chuyên gia Trương Minh Cảnh 11

Bài 1: Vì Sao Cần Mô Hình Sản Xuất Tiên Tiến
Bài 2: Mô Hình Quản Lý Kaizen (Phần 1)
Bài 3: Mô Hình Quản Lý Kaizen (Phần 2)
Bài 4: Mô Hình Quản Lý 5s (Phần 1)
Bài 5: Mô Hình Quản Lý 5s (Phần 2)
Bài 6: Mô Hình Quản Lý PTM (Phần 1)
Bài 7: Mô Hình Quản Lý PTM (Phần 2)
Bài 8: Mô Hình Quản Lý Tinh Gọn (Phần 1)
Bài 9: Mô Hình Quản Lý Tinh Gọn (Phần 2)
Bài 10: Mô Hình Quản Lý 6 Sigma (Phần 1)
Bài 11: Mô Hình Quản Lý 6 Sigma (Phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 11: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 18

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Tổng quan về kho hàng
Bài 3: Phân loại kho hàng
Bài 4: Các yêu cầu về quản lý kho
Bài 5: Các nguyên tắc quản lý kho
Bài 6: Các chức năng quản lý kho
Bài 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của người thủ kho
Bài 8: Nguyên tắc bố trí kho (P1)
Bài 8: Nguyên tắc bố trí kho (P2)
Bài 9: Định vị định lượng kho bãi
Bài 10: Các phương tiện tồn trữ
Bài 11: Sắp xếp hệ thống kho
Bài 12: Tổng quan về nghiệp vụ kho
Bài 13: Nghiệp vụ nhập kho
Bài 14: Nghiệp vụ xuất kho
Bài 15: Công tác bảo quản hàng hóa ở kho
Bài 16: Hệ thống sổ sách
Bài 17: Công tác kiểm tra, kiểm kê tại kho

CHUYÊN ĐỀ 12: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 8

Bài 1: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực
Bài 2: Vòng đời của tổ chức và hoạt động nhân sự
Bài 3: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực (Phần 1)
Bài 4: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực (Phần 2)
Bài 5: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực
Bài 6: Phân tích SWOT
Bài 7: Dự báo khối lượng công việc và nguồn nhân lực
Bài 8: Xây dựng kế hoạch nhân lực đánh giá

CHUYÊN ĐỀ 13: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 13

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Vấn đề là gì?
Bài 2: Phân loại vấn đề
Bài 3: Các nguyên nhân vì sao vấn đề không được giải quyết
Bài 4: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 5: Các định vấn đề (P1)
Bài 5: Xác định vấn đề (P2)
Bài 6: Xác định nguyên nhân của vấn đề
Bài 7: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Phương pháp 5 tại sao (5 Whys)
Bài 8: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Công cụ biểu đồ xương cá
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Ra quyết định
Bài 11: Thực thi giải pháp

CHUYÊN ĐỀ 14: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Đại Ngọc 8

Bài 1: Những vấn đề liên quan đến chất lượng công việc (Phần 1)
Bài 2: Những vấn đề liên quan đến chất lượng công việc (Phần 2)
Bài 3: Phân tích nguyên nhân và cung cấp giải pháp hữu ích (Phần 1)
Bài 4: Phân tích nguyên nhân và cung cấp giải pháp hữu ích (Phần 2)
Bài 5: Phân tích nguyên nhân và cung cấp giải pháp hữu ích (Phần 3)
Bài 6: Tạo động lực làm việc nhóm hiệu quả
Bài 7: Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng nội bộ (Phần 1)
Bài 8: Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng nội bộ (Phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 15: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó

CHUYÊN ĐỀ 16: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam và tầm nhìn 2020
Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế

CHUYÊN ĐỀ 17: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

le-dai-ngoc LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

ta-thi-phuoc-thanh TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

le-dinh-tien LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia - Giảng viên

dinh-viet-huyen Đinh Viết Huyễn

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn