dinh-viet-huyen

Liên hệ

Đinh Viết Huyễn

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia tư vấn & đào tạo quản trị chi phí

Giới thiệu

Chuyên gia Đinh Viết Huyễn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý chất lượng. Ông nguyên là Tổng giám đốc đường sắt Việt Nam và hiện nay là Chuyên gia tư vấn & đào tạo quản trị chi phí – giá thành sản phẩm. Ông tham gia giảng dạy tại nhiều tổ chức giáo dục trong đó có Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.