Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí

Khóa học online quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí cung cấp cho người học tất cả những kiến thức nền tảng đến chuyên sâu, những công cụ phương pháp áp dụng thực tiễn.

(0)

Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Thành công của một doanh nghiệp sản xuất phần lớn phụ thuộc vào lợi nhuận – được xác định bởi các chi phí bỏ ra và các chi phí được thu về từ quá trình sản xuất. Do đó, các doanh nghiệp cần thiết thực hiện công tác quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí, coi đó là một hoạt động thường xuyên và liên tục, mà không phải chỉ là một chương trình được lên kế hoạch hay một vấn đề cần giải quyết khi được đưa ra. Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí hiệu quả sẽ tác động đáng kể đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Quản lý sản xuất phụ thuộc nhiều vào năng lực nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, trong khi kiểm soát chi phí lại cần sự am hiểu căn bản về kỹ thuật kế toán. Nắm bắt được điều này, chương trình đào tạo “Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí” cung cấp cho người học tất cả những kiến thức nền tảng đến chuyên sâu, những công cụ phương pháp áp dụng thực tiễn để quản lý những vấn đề phức tạp trong sản xuất và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Đối tượng tham gia

  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, những người tham gia vào quá trình quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp;
  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, hoặc giám đốc các phòng ban liên quan;
  • Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận sản xuất, tài chính – kế toán hoặc có liên quan;
  • Những người có nhu cầu tìm hiểu, bổ sung kiến thức chuyên sâu về Quản lý sản xuất và Kiểm soát chi phí

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

  • Hiểu về bản chất của quản lý sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
  • Nắm được các phương pháp, công cụ quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí tối ưu
  • Có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí vào hoạt động thực tiễn
  • Đưa ra các kiến nghị hoặc quyết định dựa vào việc quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng quan

Bài 2: Vai trò của quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí

Bài 3: Kiểm soát chi phí, giảm lãng phí trong sản xuất

Bài 4: Các loại chi phí trong sản xuất

Bài 5: Chi phí sản xuất chung

Bài 6: Các nguồn lực trong sản xuất

Bài 7: Các loại lãng phí trong sản xuất

Bài 8: Lãng phí trong sản xuất (Phần 1)

Bài 9: Lãng phí trong sản xuất (Phần 2)

Bài 10: Giá thành sản phẩm

Bài 11: Các biện pháp tối ưu trong tổ chức sản xuất

Bài 12: Các công cụ hỗ trợ hoạt động của công ty

Bài 13: Các công cụ đảm bảo hoạt động quản lý sản xuất hiệu quả

Giảng viên

Đinh Viết Huyễn

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia tư vấn & đào tạo quản trị chi phí

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn