Chân dung giám Đốc Sản xuất - CPO

Khóa học online chân dung giám đốc sản xuất giúp bạn nâng cao nhận thức về vai trò của việc giám sát, nắm được các kế hoạch, chiến lược sản xuất.

(0)

Chân dung giám Đốc Sản xuất - CPO - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, vị trí Giám đốc Sản xuất (CPO) giữ một vai trò rất quan trọng. Đó là người quyết định chất lượng của sản phẩm, hoạch định chiến lược về sản phẩm và quản lý điều hành nhân sự trong khu vực sản xuất. Tuy nhiên không có nhiều doanh nghiệp chú trọng đến vai trò của một Giám đốc sản xuất và các quy trình trong sản xuất.

Chân dung của một Giám đốc Sản xuất như thế nào sẽ được khắc họa chi tiết trong chương trình “Chân dung Giám đốc Sản xuất”. 

Đối tượng tham gia

  • Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất.
  • Chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng trở thành Giám đốc Sản xuất của các công ty.
  • Những người có mong muốn tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ trong quản lý sản, giám sát, và giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Khóa học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cần có ở một CPO:

  • Giúp bạn nâng cao nhận thức về vai trò của việc giám sát sản xuất, nắm được các kế hoạch cũng như các chiến lược sản xuất trong doanh nghiệp.
  • Nâng cao năng lực quản lý và điều hành đến các dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp;
  • Nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý các vấn đề, các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

Nội dung chương trình

Bài 1: Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp

Bài 2: Những việc cần làm để giải quyết các tồn tại

Bài 3: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 1)

Bài 4: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 2)

Bài 5: Vai trò của giám đốc sản xuất (Phần 3)

Bài 6: Những yếu tố cần để trở thành giám đốc sản xuất

Giảng viên

LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn