Tổ chức phân xưởng nhà máy

Khóa học tổ chức phân xưởng nhà máy giúp người học có tầm nhìn bao quát hơn về vai trò và tầm quan trọng trong hoạt động tổ chức phân xưởng.

(0)

Tổ chức phân xưởng nhà máy - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một nhà máy thường được chia ra thành nhiều phân xưởng và bộ phận, tạo nên một guồng máy làm việc tuần hoàn và có tính liên kết. Các phân xưởng được tổ chức tốt sẽ tạo ra năng suất làm việc cao, giảm thiểu tối đa chi phí và rủi ro trong vận hành nhà máy.

Vì vậy, người phụ trách công tác tổ chức phân xưởng cần phải có đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn để đưa ra các kế hoạch sản xuất phù hợp, đồng thời có kỹ năng quản trị căn bản để kiểm soát và quản lý tốt toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Nắm bắt được vấn đề đó, chương trình “Tổ chức phân xưởng nhà máy” với mong muốn giúp người học có tầm nhìn bao quát hơn về vai trò và tầm quan trọng trong hoạt động tổ chức phân xưởng, cũng như cung cấp những kiến thức có giá trị cao từ chuyên gia giàu kinh nghiệm quản trị sản xuất trong thực tiễn.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc/lãnh đạo nhà máy
  • Cấp Quản đốc, Trưởng ca sản xuất, Tổ trưởng, Nhóm trưởng sản xuất
  • Các cán bộ quản lý có liên quan đến sản xuất tại nhà máy
  • Những người mong muốn được bổ sung kiến thức và kỹ năng tổ chức phân xưởng nhà máy

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Ứng dụng các kiến thức căn bản vào hệ thống sản xuất, cấu trúc tổ chức, cải thiện chất lượng phân xưởng.
  • Có kiến thức, kỹ năng cơ bản để quản lý nhân sự trong phân xưởng
  • Ứng dụng phù hợp KPI trong sản xuất
  • Nhận diện và khắc phục lãng phí trong sản xuất
  • Quản lý dòng vật tư sản xuất hiệu quả

Nội dung chương trình

Bài 1: Mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức

Bài 2: Cấu trúc tổ chức

Bài 3: Các mô hình cơ cấu tổ chức (Phần 1)

Bài 4: Các mô hình cơ cấu tổ chức (Phần 2)

Bài 5: Mô hình tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Bài 6: Cơ chế vận hành trong sản xuất

Bài 7: Quy trình quản lý sản xuất trong doanh nghiệp

Bài 8: Sản xuất vận hành

Bài 9: KPI và hệ thống báo cáo

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn