Quản trị kho bãi chuyên nghiệp

Khóa học online quản trị kho bãi chuyên nghiệp cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp chuyên sâu trong công tác quản lý, tổ chức, bố trí kho bãi.

(0)

Quản trị kho bãi chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kho bãi là bộ phận có vai trò tồn trữ hàng hóa, lưu giữ tài sản của doanh nghiệp. Công tác quản trị kho bãi cần đạt đầy đủ các yêu cầu: đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng số lượng, đúng chất lượng với chi phí phát sinh thấp nhất. Để làm được điều này, người quản trị kho bãi cần được trang bị những kỹ năng, phương pháp cần thiết để nâng cao năng lực nghiệp vụ, năng lực điều hành, tổ chức quản lý kho…

Khóa học Quản Trị Kho Bãi Chuyên Nghiệp sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp chuyên sâu trong công tác quản lý, tổ chức, bố trí kho bãi, từ đó có thể đưa ra những quyết định phù hợp để điều chỉnh và quản lý những bất cập tại kho, giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, chi phí phát sinh, giảm hư hỏng hàng hóa tài sản lưu giữ…

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng/phó phòng/ban/bộ phận có liên quan đến công tác quản trị kho bãi;
  • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản trị kho bãi tại doanh nghiệp;
  • Thủ kho, nhân viên giám sát, quản lý điều hành kho bãi;
  • Những người thuộc các bộ phận liên quan cần phối hợp với người quản trị kho bãi: bộ phận vật tư, kế toán kho, giao nhận hàng hóa,…;
  • Những người quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho hàng.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

  • Nắm bắt những kiến thức căn bản về quản trị kho;
  • Hiểu rõ vai trò, vị trí của kho trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  • Nắm vững nghiệp vụ bố trí, sắp xếp kho;
  • Nắm vững nghiệp vụ quản lý kho;
  • Hiểu thêm về kiến thức hỗ trợ công tác quản lý kho.

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng Quan Vai Trò Của Kho

Bài 2: Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Kho Bãi

Bài 3: Phân Loại Kho

Bài 4: Nghiệp Vụ Tổ Chức Và Bố Trí Kho (Phần 1)

Bài 5: Nghiệp Vụ Tổ Chức Và Bố Trí Kho (Phần 2)

Bài 6: Các Bước Bố Trí Kho Bãi

Bài 7: Một Số Nguyên Tắc Bố Trí Kho Bãi

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn