Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp - Online

Khóa học Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp được biên soạn bao gồm đầy đủ những kiến thức căn bản về nghiệp vụ quản đốc, được chia sẻ bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm.

(0)

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp - Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Quản đốc phân xưởng đóng vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa ban lãnh đạo, cấp quản lý với các tổ trưởng và công nhân sản xuất tại nhà máy. Người quản đốc thực hiện tốt công việc của mình sẽ góp phần trực tiếp giúp cải thiện hiệu quả quá trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để làm được điều đó, người quản đốc cần được trang bị các kỹ năng bài bản về nghệ thuật quản lý/lãnh đạo, phương pháp tổ chức và bố trí công việc hiệu quả, điều hành kế hoạch sản xuất và huấn luyện công nhân…

Chương trình đào tạo Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp được biên soạn bao gồm đầy đủ những kiến thức căn bản về nghiệp vụ quản đốc, được chia sẻ bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm, giảng dạy dễ hiểu. Chương trình đặt mục tiêu nâng cao một bậc năng lực của cán bộ quản đốc, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất, giúp doanh nghiệp giành được lợi thế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo, Giám đốc, Trưởng/phó phòng/ban/bộ phận sản xuất của doanh nghiệp;
  • Quản đốc phân xưởng nhà máy;
  • Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy.

Mục tiêu chương trình

Kết thúc làm việc với bài học này học viên sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Hiểu biết rõ về các chức năng nhiệm vụ của Quản đốc
  • Nắm bắt các kiến thức quản lý sản xuất hiệu quả
  • Có khả năng đào tạo và đánh giá kết quả công nhân
  • Biết cách quản lý năng suất theo tiêu chuẩn
  • Có khả năng cải tiến và giảm lãng phí trong sản xuất

Nội dung chương trình

Bài 1: Chân Dung Quản Đốc Chuyên Nghiệp

Bài 2: Phương Thức Quản Lý Và Lãnh Đạo Công Nhân

Bài 3: Vai Trò Quản Lý Của Quản Đốc Sản Xuất (Phần 1)

Bài 4: Vai Trò Quản Lý Của Quản Đốc Sản Xuất (Phần 2)

Bài 5: Các Kỹ Năng Của Quản Đốc Sản Xuất (Phần 1)

Bài 6: Các Kỹ Năng Của Quản Đốc Sản Xuất (Phần 2)

Bài 7: Xây Dựng Kế Hoạch Giao Việc

Bài 8: Hoạch Định Công Việc

Bài 9: Tạo Mô Hình Sản Xuất Mới

Bài 10: Đào Tạo Đội Ngũ Công Nhân (Phần 1)

Bài 11: Đào Tạo Đội Ngũ Công Nhân (Phần 2)

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn