Kaizen và 5S

Khóa học Kaizen và 5S sẽ giúp cho các doanh nghiệp đạt dược hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất.

(0)

Kaizen và 5S - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Hiện nay, “việc cải tiến liên tục (Kaizen) các quá trình” là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Kaizen bao gồm việc sáng tạo và thực hiện những ý tưởng nhằm đạt được mục tiêu bằng những phương pháp mang lại hiệu quả cao hơn. Mục tiêu của Kaizen không phải là giảm chi phí mà là làm cho công việc đơn giản hơn, nhanh hơn, tiện ích hơn và hiệu quả hơn. Chìa khóa để thực hiện Kaizen chính là không ngừng đưa ra các ý tưởng nhằm thúc đẩy cải tiến.

Nếu Kaizen được xem là một công cụ chiến lược vững chắc để khắc phục các khó khăn và đạt được các mục tiêu của công ty thì phương pháp 5S (năm nguyên tắc bắt đầu bằng chữ S trong tiếng Nhật) là các kỹ thuật cơ bản cho phép tăng hiệu quả và năng suất trong khi vẫn đảm bảo một môi trường tổ chức dễ chịu. Tiêu chuẩn 5S thực tiễn được thực hiện qua 5 quá trình cơ bản : Seiri (Sàng lọc) , Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shituke (Sẵn sàng).

Khóa học Kaizen và 5S sẽ giúp cho các doanh nghiệp đạt dược hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất. 

Đối tượng tham gia

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Học viên hiểu được bản chất thế nào là Kaizen và 5S
  • Học viên sẽ có khả năng triển khai một chương trình 5S, Kaizen tại doanh nghiệp đúng phương pháp, đạt yêu cầu. 
  • Học viên cũng sẽ xác định được các yếu tố cần thiết nhằm duy trì 5S, trở ngại lớn nhất trong quá trình thực hiện 5S. 

Nội dung chương trình

Bài 1: Bài giới thiệu

Bài 2: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp

Bài 3: Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp

Bài 4: Nguyên nhân

Bài 5: Giải pháp

Bài 6: Thế nào là Kaizen 5S?

Bài 7: Hiểu đúng 5S

Bài 8: Làm đúng 5S

Bài 9: Một số phương pháp và công cụ để thực hiện 5S

Bài 10: Làm thế nào để thực hiện 5S

Giảng viên

LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp sản xuất

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn