Quản trị sản xuất

Khóa học online quản trị sản xuất dành riêng cho những người trong ngành sản xuất phát triển kiến thức và chuyên môn, hoạch định các quy trình sản xuất.

(0)

Quản trị sản xuất - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Quản trị sản xuất bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm chuyển hóa chúng thành các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất.

Quản trị sản xuất có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu quản trị tốt, ứng dụng các phương pháp quản trị khoa học thì sẽ tạo khả năng sinh lợi lớn cho doanh nghiệp. Ngược lại nếu quản trị xấu sẽ làm cho doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí có thể bị phá sản.

Khóa học Quản trị sản xuất dành riêng cho những người trong ngành sản xuất phát triển kiến thức và chuyên môn, hoạch định các quy trình và triển khai áp dụng các phương pháp sản xuất hiệu quả, đạt mục tiêu ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra.

Đối tượng tham gia

  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng; Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận liên quan đến hoạt động sản xuất … của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về sản xuất và quản trị sản xuất;
  • Những người đang là chuyên viên, chuyền trưởng, đội trưởng,… những người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và hậu cần sản xuất đang có hoài vọng thăng tiến sự nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

  • Hiểu rõ về hệ thống sản xuất, mục tiêu quản trị, phương pháp quản trị hiệu quả
  • Hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, biết cách tính toán và sử dụng các công cụ để cải thiện năng suất.
  • Biết cách kiểm soát chi phí sản xuất để có được lợi thế cạnh tranh.
  • Hiểu về vai trò của quản lý chất lượng trong sản xuất cũng như biết cách sử dụng các công cụ kiểm soát chất lượng.
  • Nhận biết các giá trị của công việc bảo trì trong sản xuất.
  • Có thể đánh giá hiệu suất của từng cá nhân và bộ phận.

Nội dung chương trình

Bài 1: Quản Trị Sản Xuất Là Gì?

Bài 2: Tổ Chức Bố Trí Công Việc Tại Hiện Trường Nhà Máy(Phần 1)

Bài 3: Tổ Chức Bố Trí Công Việc Tại Hiện Trường Nhà Máy(Phần 2)

Bài 4: Các Bước Phát Triển Một Nhóm Chất Lượng

Bài 5: Hoạch Định Kế Hoạch Sản Xuất Trong Nhà Máy

Bài 6: Chỉ Tiêu Và Kế Hoạch

Bài 7: Xây Dựng Nhóm Công Việc Và Tiến Độ Công Việc (Phần 1)

Bài 8: Xây Dựng Nhóm Công Việc Và Tiến Độ Công Việc (Phần 2)

Bài 9: Sản Xuất Tinh Gọn Dựa Trên Cơ Sở Giảm Lãng Phí (Phần 1)

Bài 10: Sản Xuất Tinh Gọn Dựa Trên Cơ Sở Giảm Lãng Phí (Phần 2)

Bài 11: Hệ Thống Lim

Bài 12: Các Nguyên Tắc Lim (Phần 1)

Bài 13: Các Nguyên Tắc Lim (Phần 2)

Bài 14: Nhận Diện Các Loại Lãng Phí

Bài 15: Nhận Diện Các Loại Lãng Phí (Phần 2)

Bài 16: 5S Nhà Máy Hiển Thị

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn