Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất

Khóa học online quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất giúp các học viên dễ dàng bắt kịp những tư duy, kiến thức quản trị sản xuất tiên tiến.

(0)

Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bản chất của quản lý sản xuất là việc thực hiện các phương pháp quản lý theo quy chuẩn để tối ưu nguồn lực vận hành, duy trì, phát triển và cải tiến sản xuất tối ưu, từ đó đạt được các mục tiêu sản xuất.

Nếu quản lý sản xuất tập trung vào việc cải thiện năng suất và chất lượng, thì quản lý chi phí sản xuất tập trung bằng những định hướng và giải pháp đi tìm các lãng phí trong quá trình sản xuất (nguyên vật liệu, nhân công, máy móc sản xuất, phí quản lý, phí sản xuất chung…).

Để quá trình sản xuất có thể vận hành hiệu quả, mang lại năng suất cao, chất lượng đảm bảo và tiết kiệm chi phí, người quản lý sản xuất cần có những kỹ năng chuyên sâu, cụ thể trong quản lý con người, quản, nắm bắt các quy trình, công nghệ sản xuất hiện đại, nằm lòng các quy chuẩn, nguyên tắc về chất lượng…

Khóa học “Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất” với mong muốn giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng bắt kịp những tư duy, kiến thức quản trị sản xuất tiên tiến và hàng đầu trên thế giới. Chương trình được thuyết giảng bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm Lê Đại Ngọc, với nhiều bài học thực tiễn và bổ ích, có thể áp dụng ngay tại doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia

  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, những người tham gia vào quá trình quản lý sản xuất của doanh nghiệp;
  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, hoặc giám đốc các phòng ban liên quan;
  • Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận sản xuất, hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất;
  • Những người có nhu cầu tìm hiểu, bổ sung kiến thức chuyên sâu về Quản lý sản xuất và Quản lý chi phí sản xuất

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể:

  • Nắm được các phương pháp, công cụ quản lý sản xuất tối ưu
  • Có tư duy, kỹ năng tạo động lực sản xuát, cải thiện hiệu quả năng suất
  • Phương pháp quản lý sản phẩm lỗi, phân tích tài chính do lỗi cơ bản
  • Nắm được các công cụ phát hiện lãng phí trong sản xuất, đánh giá rủi ro và xây dựng các quyết định, chính sách phù hợp để xử lý hiệu quả

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện các yếu tố tối ưu

Bài 2: Bản chất quản lý sản xuất tối ưu

Bài 3: Quản lý sản phẩm lỗi

Bài 4: Quản lý chi phí sản xuất

Bài 5: Dựng các hoạt động kiểm soát chi phí

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn