Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Khóa học kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất giúp học viên tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sản xuất.

(0)

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất là một trong những yếu tố tối ưu quan trọng trong việc  quyết định sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp nào hay cơ quan tổ chức nào. Chính  vì thế các doanh nghiệp hay chính sự cũng cần phải quản lý vẫn đang tìm nỗ lực tìm cách để có thể cải thiện kỹ năng này đóng góp cho doanh nghiệp của mình. Tầm quan quan trọng của kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất Sản xuất là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành các sản phẩm đầu ra theo yêu cầu của khách hàng nhằm  thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Đối tượng tham gia

  • Cung cấp những kiến thức và kỹ năng nền tảng về giám sát và quản lý sản xuất.
  • Giúp học viên có thể quản lý được công việc, lập kế hoạch giám sát, giao việc phân công công việc và tiến hành áp dụng thành công vào công việc thực tế tại doanh nghiệp. 

Mục tiêu chương trình

  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, những người tham gia vào quá trình quản lý sản xuất của doanh nghiệp;
  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, hoặc giám đốc các phòng ban liên quan;
  • Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận sản xuất, tài chính – kế toán hoặc có liên quan;
  • Những người có nhu cầu tìm hiểu, bổ sung kiến thức chuyên sâu về Quản lý sản xuất. 

Nội dung chương trình

Bài 1: Giao việc và phân công công việc

Bài 2: Lập kế hoạch giám sát và quản lý sản xuất

Bài 3: Giám sát sản xuất

Bài 4: Tiến trình giám sát sản xuất

Bài 5: Phản hồi công việc

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn