Nghiệp vụ quản lý kho online

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề về kho bãi với những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất.

(0)

Nghiệp vụ quản lý kho online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kho là một địa điểm tập kết hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm dưới dạng rời hoặc đóng kiện mà tại đó phương tiện, thiết bị được trang bị để bảo đảm tốt nhất cho việc lưu trữ và bảo quản trong suốt quá trình lưu kho.

Quản lý kho không hề đơn giản, bạn cần phải có phương pháp khoa học mới có thể sắp xếp phù hợp đảm bảo cho công việc được thông suốt. Nếu không kho sẽ trở thành một nỗi ám ảnh của bất kỳ doanh nghiệp nào, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh sản xuất vì những thiệt hại lớn về kinh tế. 

Chương trình “Nghiệp vụ quản lý kho” sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề về kho bãi với những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất. 

Đối tượng tham gia

  • Cán bộ nhân viên đang làm công tác quản lý kho tại Doanh nghiệp
  • Thủ kho muốn học để tổ chức, quản lý nghiệp vụ kho bãi một cách khoa học.
  • Những đối tượng quan tâm đến lĩnh vực kho hàng.

Mục tiêu chương trình

  • Xác định được tầm quan trọng của công việc quản lý kho.
  •  Hiểu biết và thể hiện được vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
  • Nắm vững nguyên tắc hàng hóa được bố trí trong kho.
  • Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa phù hợp.
  • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra trong quá trình quản lý kho.
  • Thực hành và chuẩn hóa các loại hệ thống sổ sách trong công tác quản lý kho

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về khóa học 1

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ KHO HÀNG 6

Bài 2: Tổng quan về kho hàng
Bài 3: Phân loại kho hàng
Bài 4: Các yêu cầu về quản lý kho
Bài 5: Các nguyên tắc quản lý kho
Bài 6: Các chức năng quản lý kho
Bài 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của người thủ kho

Phần 2: CÔNG VIỆC BỐ TRÍ, ĐỊNH VỊ, SẮP XẾP KHO HÀNG 5

Bài 8: Nguyên tắc bố trí kho (P1)
Bài 8: Nguyên tắc bố trí kho (P2)
Bài 9: Định vị định lượng kho bãi
Bài 10: Các phương tiện tồn trữ
Bài 11: Sắp xếp hệ thống kho

Phần 3: CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO 6

Bài 12: Tổng quan về nghiệp vụ kho
Bài 13: Nghiệp vụ nhập kho
Bài 14: Nghiệp vụ xuất kho
Bài 15: Công tác bảo quản hàng hóa ở kho
Bài 16: Hệ thống sổ sách
Bài 17: Công tác kiểm tra, kiểm kê tại kho

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn