Chiến lược sản xuất

Khóa học online chiến lược sản xuất ẽ giúp các nhà quản lý hiểu rõ vai trò của quản trị sản xuất, vì sao cần hoạch định các mục tiêu trong quản trị sản xuất.

(0)

Chiến lược sản xuất - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Sản xuất luôn đóng vai trò, chức năng chính của doanh nghiệp. Mục tiêu của các doanh nghiệp luôn là tạo ra lợi nhuận, sinh lời. Bởi vậy, quản trị sản xuất bị chi phối bởi các mục đích này của doanh nghiệp. Quản trị sản xuất có mục tiêu tổng quát là vừa đảm bảo đầu ra vừa khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Để đạt được mục tiêu chung nhất, quản trị sản xuất cần đề ra những mục tiêu cụ thể. Khóa học “Chiến lược sản xuất” sẽ giúp các nhà quản lý không bị lúng túng trong công tác này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng quản trị sản xuất

Mục tiêu chương trình

  • Tham gia khóa học, học viên hiểu rõ vai trò của quản trị sản xuất, vì sao cần hoạch định các mục tiêu trong quản trị sản xuất.
  • Từ đó, các nhà quản lý có thể tìm ra những mục tiêu cụ thể trong công tác quản trị sản xuất tại doanh nghiệp mình.

Nội dung chương trình

Bài 1: Công việc của nhà quản lý sản xuất (Phần 1)

Bài 2: Công việc của nhà quản lý sản xuất (Phần 2)

Bài 3: Mục tiêu của quản lý sản xuất

Bài 4: An toàn cho người lao động

Bài 5: An toàn cho môi trường, xã hội

Bài 6: Tinh thần, Thái độ

Bài 7: Chất lượng

Bài 8: Năng suất

Bài 9: Tổng kết

Giảng viên

Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn