Hoạch định và quản lý 4M

Khóa học online hoạch định và quản lý 4M sẽ mang đến cho học viên biết cách lập kế hoạch, lên phương án phù hợp nhằm giảm thiểu các chi phí các chi phí tồn kho.

(0)

Hoạch định và quản lý 4M - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trong doanh nghiệp, các đối tượng của quản trị sản xuất 4M bao gồm: Material (Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phế phẩm, tái chế, …); Machine (Nhà xưởng, máy móc thiết bị, xe cộ, dụng cụ - đồ nghề, …); Man (Nguồn nhân lực); Method (Quy trình, quy định, phương pháp, hướng dẫn, tiêu chuẩn, …)

Để các nguồn lực được sử dụng một cách hợp lý trong quá trình sản xuất, các doanh chủ cần biết cách lập kế hoạch, lên phương án phù hợp nhằm giảm thiểu các chi phí và giảm đến mức thấp nhất các dao động trong công việc và tồn kho. Đây là một trong những chức năng chủ yếu của các nhà quản trị.

Nhận thức rõ vai trò của 4M trong sự phát triển của doanh nghiệp, chương trình “Hoạch định và quản lý 4M” với hy vọng đem đến những bài học giá trị cho các nhà quản trị. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng lãnh đạo

Mục tiêu chương trình

  • Qua khóa học, học viên được trang bị các kiến thức cốt lõi về 4M
  • Nắm rõ các đối tượng của quản trị sản xuất
  • Biết cách hoạch định hiệu quả các đối tượng cần quản trị trong sản xuất, quản lý tốt các đối tượng trong sản xuất
  • Học viên còn biết được một số mô hình hoạch định và quản trị hiệu quả

Nội dung chương trình

MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 1

Bài 1: Nội dung tổng quan

CHƯƠNG 1: CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 3

Bài 2: 2M "Cứng"
Bài 3: 2M "Mềm"
Bài 4: Hoạch định là gì?

CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ TỐT 4M 7

Bài 5: Quản lý là gì?
Bài 6: Hoạch định và quản lý nguyên vật liệu
Bài 7: Hoạch định và quản lý nguyên máy móc thiết bị
Bài 8: Hoạch định và quản lý nguồn nhân lực
Bài 9: Hoạch định và quản lý quy trình
Bài 10: Một số mô hình hoạch định và quản lý hiệu quả trong sản xuất (P1)
Bài 11: Một số mô hình hoạch định và quản lý hiệu quả trong sản xuất (P2)

Giảng viên

Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn