Tổ chức sản xuất với các mô hình quản lý tiên tiến

Khóa học tổ chức sản xuất với các mô hình quản lý tiên tiến sẽ giúp các học viên biết cách kết hợp linh hoạt các mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến, hiệu quả.

(0)

Tổ chức sản xuất với các mô hình quản lý tiên tiến - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trong mỗi doanh nghiệp, các doanh chủ cần có cách thức, mô hình quản lý để phát huy năng lực của nhân sự lao động, đem đến hiệu quả làm việc cao nhất. Vậy các nhà lãnh đạo nên quản lý doanh nghiệp bằng cách nào, tổ chức sản xuất ra sao, nên quản lý bằng một mô hình hay hệ thống nào đó?

Khóa học “Tổ chức sản xuất với các mô hình quản lý tiên tiến” sẽ giúp các học viên biết cách kết hợp linh hoạt các mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến, hiệu quả. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo các doanh nghiệp: HĐQT, Ban Giám đốc của các doanh nghiệp.
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những cá nhân quan tâm tới các mô hình quản lý trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Khóa học sẽ giới thiệu cho học viên các mô hình quản lý tiên tiến, hiệu quả mà trên thế giới đang áp dụng
  • Học viên có thể phân tích tình hình phát triển của công ty và áp dụng thành công các mô hình này

Nội dung chương trình

Bài 1: Mô hình Kaizen

Bài 2: Mô hình 5S (Phần 1)

Bài 3: Mô hình 5S (Phần 2)

Bài 4: Mô hình TQM

Bài 5: Mô hình TPM

Bài 6: Mô hình Lean (Phần 1)

Bài 7: Mô hình Lean (Phần 2)

Bài 8: Mô hình 6 Sigma

Bài 9: Mô hình 6 Sigma (Phần 2)

Giảng viên

Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn