Kiểm tra và quản lý sản xuất hiệu quả

Khóa học online kiểm tra và quản lý sản xuất hiệu quả cung cấp kiến thức, công cụ tối ưu để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm trong hoạt động quản lý sản xuất.

(0)

Kiểm tra và quản lý sản xuất hiệu quả - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kiểm tra và quản lý sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Bản chất của kiểm tra và quản lý sản xuất là việc thực hiện các phương pháp quản lý theo quy chuẩn để duy trì, phát triển và cải tiến sản xuất, tối ưu các nguồn lực để vận hành nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất.

Kiểm tra và quản lý sản xuất là công việc không hề dễ dàng. Tùy theo thời gian, yêu cầu công việc ngày càng phức tạp và nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, công tác kiểm tra quản lý sản xuất dần trở nên nặng nề và khó kiểm soát. Điều này đòi hỏi người quản lý phải trang bị những kĩ năng, phương pháp, thậm chí những bí quyết quản lý hiệu quả.

Nắm bắt được nhu cầu đó, khóa học “Kiểm Tra Và Quản Lý Sản Xuất Hiệu Quả” đem lại cho người học những kiến thức và công cụ tối ưu để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động quản lý sản xuất.

Đối tượng tham gia

  • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, những người tham gia vào quá trình giám sát và quản lý sản xuất của doanh nghiệp;
  • Những người đang là Giám đốc sản xuất, Giám đốc chất lượng, Giám đốc chuỗi cung ứng…;
  • Trưởng, Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận sản xuất, hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng;
  • Những người đang là nhân viên, chuyên viên Phòng/ Ban/ Bộ phận Chất lượng sản xuất, hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng;

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể:

  • Nắm được các nguyên lý quản lý sản xuất
  • Thiết lập và áp dụng KPIs trong kiểm tra và quản lý chất lượng
  • Nắm rõ các tiêu chuẩn ISO cần thiết
  • Vận dụng tốt Kaizen và 5S trong quản lý sản xuất

Nội dung chương trình

Bài 1: Các Nguyên Lý Sản Xuất

Bài 2: KPI Kiểm Tra Và Quản Lý Chất Lượng

Bài 3: Giải Pháp Quản Lý Và KPI Bảo Trì (Phần 1)

Bài 4: Giải Pháp Quản Lý Và KPI Bảo Trì (Phần 2)

Bài 5: Quản Lý Và KPI Tài Chính Hàng Hỏng

Bài 6: ISO Kiểm Tra Và Quản Lý Sản Xuất

Bài 7: Nhận Diện 5S

Bài 8: Kaizen Trong Quản Lý Và Kiểm Tra Sản Xuất

Bài 9: 10 Nguyên Tắc Cốt Lõi Khi Triển Khai Kaizen

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn