Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp sẽ là hành trang hữu ích trên con đường trở thành 1 CMO chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng trước sự thay đổi chóng mặt của thị trường.

(0)

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - CMO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Trong cơn bão mang tên “toàn cầu hóa” như hiện nay , các doanh nghiệp luôn cần các Giám đốc marketing không chỉ quản trị những hoạt động tiếp thị mà còn tạo bứt phá hơn nữa để giúp doanh nghiệp hội nhập toàn cầu.

Giám đốc marketing cần có kiến thức chuyên môn vững chắc, cập nhập xu thế của thị trường và đưa ra được những chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp phiên bản Online là một giải pháp hữu ích trong quá trình tiếp nhận những giá trị mới, nâng tầm trí tuệ của các CMO Việt Nam.

Chương trình là sự chắt lọc tinh hoa marketing của những giảng viên, đồng thời là những chuyên gia marketing, thương hiệu. Bên cạnh đó, còn là sự chia sẻ về những kinh nghiệm xương máu trên thương trường của các CMO tại tập đoàn lớn với mục tiêu tối thượng là nâng cao năng lực cá nhân, vạch ra định hướng cho cộng đồng CMO Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Mỗi chuyên đề đều được xây dựng từ thực tiễn thị trường, kinh nghiệm của các chuyên gia kết hợp cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng, xoay quanh các chủ đề như quản trị cuộc đời, quản trị marketing, nghiên cứu & định vị thị trường, xây dựng & quản trị thương hiệu, Quản lí con người và phát triển đội ngũ.

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp sẽ là hành trang hữu ích trên con đường trở thành 1 CMO chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng trước sự thay đổi chóng mặt của thị trường.

Đối tượng tham gia

  1.  Giúp học viên hiểu được chân dung một Giám đốc marketing cần phải có những tố chất/kiến thức/kỹ năng gì?
  2. Giúp học viên xây dựng mẫu hình CMO lý tưởng của bản thân để nỗ lực vươn tới.

Mục tiêu chương trình

  •  Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Những người đang là Giám đốc Marketing.
  • Trưởng phòng Marketing, Giám đốc thương hiệu, nhãn hiệu, chuyên viên về Marketing hay chuyên viên về thương hiệu và nhãn hiệu ... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về Marketing và quản trị Marketing nhằm trở thành một Giám đốc Marketing chuyên nghiệp.

Nội dung chương trình

Chuyên đề 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI – Chuyên gia Lê Thẩm Dương 15

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại

Chuyên đề 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

Chuyên đề 3: CHÂN DUNG MỘT CMO CHUYÊN NGHIỆP – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 9

Bài 1: Chân dung CMO
Bài 2: Chức năng lãnh đạo
Bài 3: Thần thái của CMO
Bài 4: Kỹ năng của giám đốc Marketing
Bài 5: Tri thức - Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 1)
Bài 6: Tri thức - Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 2)
Bài 7: Tri thức - Kiến thức của Giám đốc Marketing (Phần 3)
Bài 8: Kiến thức xã hội kiến thức văn hoá
Bài 9: Tổng kết

Chuyên đề 4: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Marketing là gì?
Bài 2: Các giá trị tâm lý
Bài 3: Các hệ thống phân phối
Bài 4: Các hệ thống phân phối
Bài 5: Các hoạt động làm thế nào để thỏa mãn khách hàng
Bài 6: Làm thế nào để tổ chức các nguồn nhân lực phục vụ cho marketing
Bài 7: Cơ cấu tổ chức các nguồn lực (tiếp)
Bài 8: Định hướng về marketing
Bài 9: Quản lý mối quan hệ mới của khách hàng
Bài 10: Phân tích vai trò của người làm marketing

Chuyên đề 5: QUẢN TRỊ MARKETING – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Khái niệm cơ bản
Bài 2: Nhiệm vụ của Marketing
Bài 3: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 1)
Bài 4: Quan điểm quản trị Marketing hiện đại (Phần 2)
Bài 5: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 1)
Bài 6: Xác định mục tiêu Marketing (Phần 2)
Bài 7: Marketing hỗn hợp
Bài 8: Marketing Mix

Chuyên đề 6: CHIẾN LƯỢC MARKETING – Chuyên gia Lê Đại Ngọc 20

Bài 1: Marketing là gì?
Bài 2: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 1)
Bài 3: Truyền thông và quảng bá trong Marketing (Phần 2)
Bài 4: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Bài 5: Sử dụng ngoại lực hỗ trợ
Bài 6: Định vị
Bài 7: Nhận diện các giải pháp định vị
Bài 8: Hoạch định chiến lược giá
Bài 9: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 1)
Bài 10: Nhận diện 12 chiến lược giá (Phần 2)
Bài 11: Sản phẩm và dịch vụ
Bài 12: Quan hệ công chúng
Bài 13: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Bài 14: Tiếp thị thời suy thoái
Bài 15: Quản trị nguồn nhân lực
Bài 16: Khuyến mãi
Bài 17: Dịch vụ
Bài 18: Chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu và nhãn hiệu
Bài 19: Công nghệ
Bài 20: Niềm đam mê và chiến lược. Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp

Chuyên đề 7:CHÍNH SÁCH MARKETING, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU - Chuyên gia Lê Đại Ngọc 7

Bài 1: Xây dựng và quản lý ngoại lực. Quản lý định vị (Phần 1)
Bài 2: Xây dựng và quản lý ngoại lực. Quản lý định vị (Phần 2)
Bài 3: Xây dựng và quản lý mối quan hệ công chúng
Bài 4: Xây dựng và quản lý công nghệ (Phần 1)
Bài 5: Xây dựng và quản lý công nghệ (Phần 2)
Bài 6: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Phần 1)
Bài 7: Xây dựng chiến lược thương hiệu (Phần 2)

Chuyên đề 8: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 11

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Khái niệm các công cụ cần thiết marketing
Bài 2: Phỏng vấn sâu về phân tích thị trường
Bài 3: Các môn học liên quan đến phân tích thị trường
Bài 4: Các yếu tố định tính
Bài 5: Khảo sát các nhu cầu
Bài 6: Phương pháp giải cứu định lượng
Bài 7: Phân tích đối thủ cạnh tranh
Bài 8: Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
Bài 9: Phân tích SWOT
Bài 10: Các nghiên cứu của nghiên cứu thị trường

Chuyên đề 9: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI – Chuyên gia Lê Đại Ngọc 4

Bài 1: Vai trò & ý nghĩa của Trade Marketing
Bài 2: Chiến lược Trade Marketing. Xây dựng kế hoạch Trade Marketing
Bài 3: Phương pháp quản lý khuyến mại
Bài 4: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thương mại

Chuyên đề 10: QUẢNG CÁO & PR – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 12

Bài 1: Tổng quan khóa học
Bài 2: Những ngộ nhận về quảng cáo trong doanh nghiệp
Bài 3: Vai trò của Quảng cáo và PR
Bài 4: Sử dụng tín hiệu để truyền tải thông điệp quảng cáo
Bài 5: Giá trị, công dụng của âm thanh trong quảng cáo
Bài 6: Sử dụng mùi vị như một công cụ để quảng cáo và định vị
Bài 7: Sử dụng yếu tố gây kinh ngạc cho khán giả trong quảng cáo
Bài 8: Làm PR như thế nào?
Bài 9: Sự kiện
Bài 10: Tin tức
Bài 11: Yếu tố cộng đồng trong quảng cáo và PR
Bài 12: Yếu tố bản sắc trong quảng cáo và PR

Chuyên đề 11: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI – Chuyên gia Nguyễn Ngoan 14

Bài giới thiệu
Bài 1: Kênh phân phối là gì
Bài 2: Phương pháp bán hàng khác nhau giữa 2 kênh
Bài 3: Con đường hàng hoá đến thị trường
Bài 4: Các yếu tố chiến lược chính
Bài 5: Công việc quản trị địa bàn
Bài 6: Phân biệt sự khác nhau giữa nhà phân phối và đại lý
Bài 7: Tiêu chuẩn mở nhà phân phối. Quy trình chỉ định nhà phân phối
Bài 8: Công cụ quản lý nhà phân phối
Bài 9: Thấu hiểu & Hợp tác nhà phân phối
Bài 10: Giải pháp giúp NPP tăng lợi nhuận
Bài 11: Chiến lược khả thi
Bài 12: Thấu hiểu hiện trạng địa bàn
Bài 13: Từ chiến lược đến hành động hiệu quả

Chuyên đề 12: TƯ DUY MARKETING KHÁC BIỆT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0 – Chuyên gia Nguyễn Ngoan 17

Bài 1: Tổng quát về sự thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0
Bài 2: Sự khác nhau giữa các thời kỳ Marketing 1.0 đến 3.0
Bài 3: Marketing 3.0 - hệ thống quản trị tri thức
Bài 4: Chuyển từ phân khúc và tập kích đến cộng đồng khách hàng vững chắc
Bài 5: Chuyển từ định vị khác biệt đến làm rõ tính cách và quy tắc thương hiệu
Bài 6: Chuyển từ bán theo 4P đến thương mại hóa 4C
Bài 7: Chuyển từ quy trình dịch vụ khách hàng đến công tác chăm sóc khách hàng
Bài 8: Sự thay đổi về quy trình người tiêu dùng
Bài 9: Ai là khách hàng tối ưu
Bài 10: Lời đề nghị có giá trị hấp dẫn
Bài 11: Làm thế nào để khác biệt với đối thủ
Bài 12: Làm sao để tạo doanh số bán hàng
Bài 13: Nâng cấp nhu cầu tiện lợi
Bài 14: Theo đuổi nhận thức về sức khỏe
Bài 15: Phụ nữ được giải phóng
Bài 16: Đô thị hóa nông thôn
Bài 17: Khen thưởng & Phê bình

Chuyên đề 13: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Brand - Thương hiệu
Bài 3: Sản phẩm
Bài 4: Giá cả - Pricing
Bài 5: Phân phối và xúc tiến kinh doanh
Bài 6: PR => PENCILS
Bài 7: Con người
Bài 8: Bằng chứng - Vật chứng - Quy trình -Chính trị
Bài 9: Lập kế hoạch xây dựng thương hiệu
Bài 10: Tổng kết

Chuyên đề 14: QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ – Chuyên gia Trương Thị Mai 10

Bài 1: Tầm quan trọng của quản lý con người trong doanh nghiệp
Bài 2: Tạo sự gắn kết các nhân viên
Bài 3: Quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
Bài 4: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên làm việc
Bài 5: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 1)
Bài 6: Các nguyên tắc quản lý cấp dưới (Phần 2)
Bài 7: Quản lý bản thân
Bài 8: Quản lý cảm xúc
Bài 9: Động viên - khen thưởng hợp lý
Bài 10: Kỹ năng giải quyết xung đột

CHUYÊN ĐỀ 15: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh 13

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Vấn đề là gì?
Bài 2: Phân loại vấn đề
Bài 3: Các nguyên nhân vì sao vấn đề không được giải quyết
Bài 4: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 5: Các định vấn đề (P1)
Bài 5: Xác định vấn đề (P2)
Bài 6: Xác định nguyên nhân của vấn đề
Bài 7: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Phương pháp 5 tại sao (5 Whys)
Bài 8: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Công cụ biểu đồ xương cá
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Ra quyết định
Bài 11: Thực thi giải pháp

CHUYÊN ĐỀ 16: KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Như Hiếu 10

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)
Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)
Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
Bài 10: Mô hình cân bằng

CHUYÊN ĐỀ 17: How To Manage A Meeting - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Lesson 1: How To Manage A Meeting
Lesson 2: Why a meeting?
Lesson 3: Kill the meeting
Lesson 4: How?
Lesson 5: How? (Continued)
Lesson 6: How? (Continued)
Lesson 7: How? (Continued)
Lesson 8: Closing the meeting

CHUYÊN ĐỀ 18: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó

CHUYÊN ĐỀ 19: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế
Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam 2018 và tầm nhìn 2020

CHUYÊN ĐỀ 20: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

le-nhu-hieu LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

le-dai-ngoc LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

ta-thi-phuoc-thanh TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-ngoan NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

truong-thi-mai Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn