Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online

Khóa học CEO online gồm 20 chuyên đề chuyên sâu chương trình hội tụ những tinh hoa quản trị trên toàn cầu với sự chia sẻ giảng dạy của đội ngũ chuyên gia cao cấp

(0)

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

CEO phải có những tố chất của người đứng đầu, biết vạch ra chiến lược công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị kế toán, tài chính, quản trị rủi ro và xây dựng được thương hiệu cho doanh nghiệp,… Tuy nhiên, không phải CEO nào cũng nắm được tất cả các kỹ năng này ngay từ đầu mà đó là cả một quá trình học tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Đối với các doanh nhân đang khao khát khẳng định mình ở vị trí CEO, họ càng cần phải nâng cao chuyên môn và trình độ hơn nữa.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, mong muốn mang đến một giải pháp hữu hiệu dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam bằng sự tiện ích và hiệu quả với phiên bản CEO online gồm 20 chuyên đề chuyên sâu - chương trình hội tụ những tinh hoa quản trị trên toàn cầu với sự chia sẻ giảng dạy của đội ngũ chuyên gia cao cấp tại Việt Nam. 

Đối tượng tham gia

  • Khóa học cung cấp cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO - lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị như quản trị kế toán, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, thương lượng và đám phán,…
  • Chương trình với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia kinh tế, những nhà quản trị doanh nghiệp cũng mang đến những góc nhìn, nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam, thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hiệp định CPTPP đang diễn ra. Đồng thời gợi mở hướng phát triển cho doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp - một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - CHUYÊN GIA LÊ THẨM DƯƠNG 15

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện.
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại.

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG CỦA MỘT CEO - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Giới thiệu tổng quan chân dung một CEO
Bài 2: Trình độ giáo dục của một CEO
Bài 3: Tố chất cá nhân của CEO (P1)
Bài 4: Tố chất cá nhân của CEO (P2)
Bài 5: Tố chất cá nhân của CEO (P3)
Bài 6: Các kỹ năng cần thiết
Bài 7: Kỹ năng xã hội
Bài 8: Các câu hỏi thường gặp

CHUYÊN ĐỀ 4: TỐ CHẤT CỦA MỘT CEO - Chuyên gia Phạm Văn Chính 10

Bài 5: Đảm bảo sự thấu hiểu
Bài 6: Lắng nghe tích cực
Bài 7: Sẵn sàng đối mặt với những rủi ro có tính toán
Bài 8: Hiểu người và dùng người
Bài 9: Huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu quả
Bài 10: Phá vỡ giới hạn
Bài 1: Có khả năng học được từ quá khứ
Bài 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Bài 3: Nuôi dưỡng các mối quan hệ
Bài 4: Luôn sống lạc quan

CHUYÊN ĐỀ 5: TƯ TƯỞNG VỀ QUẢN TRỊ - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Khái niệm duy lí và hợp lí hoá
Bài 2: Khái niệm hợp lý hoá
Bài 3: Mô hình tổ chức hợp lý tối ưu
Bài 4: Kỷ luật trong tổ chức
Bài 5: Hiệu quả lao động
Bài 6: Các hành động hợp lý
Bài 7: Sự đề bạt và tính dự báo trong tổ chức
Bài 8: Phân tích khái niệm lãnh đạo
Bài 9: Những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý
Bài 10: Tổng kết và đánh giá

CHUYÊN ĐỀ 6: TINH THẦN DOANH NHÂN - Dương Ngọc Dũng 7

Bài 1: What is it?
Bài 2: Qualities S.W.O.T
Bài 3: Qualities S.W.O.T
Bài 4: Qualities S.W.O.T
Bài 5: Knowledge
Bài 6: Skills
Bài 7: Opportunities where

CHUYÊN ĐỀ 7: XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH SỰ NGHIỆP THẾ KỶ 21- Chuyên gia Nguyễn Ngoan 24

Tổng quan về chương trình
Bài 1: Giá trị to lớn của thấu hiểu bản thân
Bài 2: 8 mô hình thông minh bạn cần biết
Bài 3: Hiểu bản thân thông qua năng lượng: Body, Mind, Soul, Spirit
Bài 4: 4 loại người trên thế giới
Bài 5: Bạn sẽ trở thành ai trong tương lai
Bài 6: Thấu hiểu các bước để xây dựng nội lực mạnh mẽ
Bài 7: 7 quy luật để xây dựng sức mạnh tiềm thức tổng quát
Bài 8: Quy luật niềm tin
Bài 9: Quy luật hấp dẫn
Bài 10: Quy luật nhân quả
Bài 11: Quy luật tập trung
Bài 12: Quy luật nhất quán
Bài 13: Quy luật Tương phản
Bài 14: Quy luật Cân bằng
Bài 15: Tầm nhìn của bạn là gì?
Bài 16: Sứ mệnh của bạn là gì?
Bài 17: Giá trị cốt lõi là gì?
Bài 18: Thấu hiểu bánh xe cuộc đời?
Bài 19: Lập mục tiêu thông minh?
Bài 20: HAM
Bài 21: DÁM
Bài 22: BÁM
Bài 23: LÀM

CHUYÊN ĐỀ 8: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Hồ Minh Chính 24

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Phần 1 Bài 2: Lãnh đạo kiểu chủ và kiểu nhà lãnh đạo
Phần 1 Bài 3: Quyền lực của nhà lãnh đạo CEO
Phần 1 Bài 4: Năng lực quản trị của CEO
Phần 2 Bài 1: Sự khác nhau giữa chức năng quản lý và chức năng lãnh đạo là gì?
Phần 2 Bài 2: Tỷ lệ quản trị thời gian giữa các cấp
Phần 2 Bài 3: Công cụ quản lý PDCA
Phần 2 Bài 4: Quản lý theo mục tiêu
Phần 3 Bài 1: Ví dụ tình huống
Phần 3 Bài 2: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống
Phần 3 Bài 3: Phong cách quản trị chuyên quyền
Phần 3 Bài 4: Phong cách quản trị dân chủ
Phần 3 Bài 5: Quản trị huấn luyện
Phần 3 Bài 6: Phong cách quản trị độc tài
Phần 3 Bài 7: Lãnh đạo cấp dưới theo phong cách D.I.S.C
Phần 3 Bài 8: Ứng dụng phong cách lãnh đạo
Phần 4 Bài 1: Thiết lập mục tiêu phải đảm bảo
Phần 4 Bài 2: Chức năng kiểm soát của quản lý
Phần 4 Bài 3: Kỹ năng động viên
Phần 4 Bài 4: Mô hình nhu cầu động viên trong quản trị nhân sự
Phần 4 Bài 5: Phân tích nhu cầu động viên và ứng dụng nhu cầu động viên
Phần 4 Bài 6: Kỹ năng giao tiếp thông tin 2 chiều
Phần 4 Bài 7: Định nghĩa làm việc nhóm là gì?
Phần 4 Bài 8: Các giai đoạn phát triển nhóm

CHUYÊN ĐỀ 9: LÃNH ĐẠO TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo
Bài 2: Chân dung người lãnh đạo mới
Bài 3: Các tố chất nhà lãnh đạoi
Bài 4: Các năng lực tự hiểu biết bản thân mình
Bài 5: Các năng lực hiểu biết bản thân (tiếp)
Bài 6: Các khả năng học tập lãnh đạo trong bối cảnh
Bài 7: Sứ mạng, nhiệm vụ nhà lãnh đạo trong bối cảnh mới
Bài 8: Các kỹ năng tố chất nhà lãnh đạo

CHUYÊN ĐỀ 10: CHIẾN LƯỢC CÔNG TY - Chuyên gia Lê Quang Hạnh 14

Phần 1 Bài 1: Chiến lược là gì?
Phần 2 Bài 2: Tầm nhìn - Sứ mệnh - Mục tiêu
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (1)
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (2)
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (3)
Phần 3 Bài 4: Những công cụ để phân tích - 5 nguồn lực của Porter
Phần 3 Bài 5: Công cụ BCJ (1)
Phần 3 Bài 5: Công cụ BCJ (2)
Phần 3 Bài 6: Công cụ ma trận chiến lược Frank
Phần 3 Bài 7: Công cụ ra quyết định
Phần 4 Bài 8: Chiến lược kinh doanh và marketing
Phần 4 Bài 9: Chuỗi cung ứng
Phần 4 Bài 10: Chiến lược chức năng
Phần 4 Bài 11: Chiến lược chức năng (tiếp)

CHUYÊN ĐỀ 11: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THEO MÔ HÌNH MICHAEL PORTER - Dương Ngọc Dũng 12

Bài 1: Thế nào là chiến lược
Bài 2: Chiến lược chi phí thấp – ưu điểm
Bài 3: Chiến lược chi phí thấp – khuyết điểm (tiếp)
Bài 4: Chiến lược tạo ra sự khác biệt
Bài 5: Chiến lược tạo ra sự khác biệt (tiếp)
Bài 6: Chiến lược tạo ra sự khác biệt - Quy trình (tiếp)
Bài 7: Chiến lược tập trung
Bài 8: Chiến lược tập trung (tiếp)
Bài 9: Chiến lược me – too
Bài 10: Chiến lược liên kết
Bài 11: Chiến lược hợp tác
Bài 12: Chiến lược đại dương xanh

CHUYÊN ĐỀ 12: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Các chức năng quản trị
Bài 2: Tổ chức các nguồn lực
Bài 3: Yếu tố phân tích nguồn lực và tài chính
Bài 4: Các nguồn lực vật chất
Bài 5: Lãnh đạo
Bài 6: Chức năng kiểm soát
Bài 7: Cấu trúc quản lý của hệ thống
Bài 8: Bối cảnh văn hóa doanh nghiệp
Bài 9: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo
Bài 10: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo (Tiếp)

CHUYÊN ĐỀ 13: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Phạm Văn Chính 23

Tổng quan về khóa học
Chương 1 Bài 1: Các qui trình chính quy trong công ty
Chương 1 Bài 2: Các dạng SĐTC
Chương 1 Bài 3: Bản Mô tả công việc
Chương 2 Bài 1: Chim CÔNG
Chương 2 Bài 2: Chim CÚ
Chương 2 Bài 3: Chim DIỀU HÂU
Chương 2 Bài 4: Chim BỒ CÂU
Chương 2 Bài 5: Bản đồ tương thích
Chương 3 Bài 1: Chim CÔNG xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 2: Chim CÚ xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 3: Chim DIỀU HÂU xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 4: Chim BỒ CÂU xử lý xung đột như thế nào?
Chương 4 Bài 1: Tầng bề mặt của VHDN
Chương 4 Bài 2: Tầng giữa của VHDN
Chương 4 Bài 3: Tầng gốc & sâu nhất của VHDN
Chương 5 Bài 1: Nhà tuyển dụng lý tưởng
Chương 5 Bài 2: Nhân viên gắn bó
Chương 5 Bài 3: Nhân viên có năng lực
Chương 5 Bài 4: Nhân viên hài lòng
Chương 5 Bài 5: Nhân viên cam kết
Chương 5 Bài 6: Lãnh đạo & quản lý hiệu quả
Chương 5 Bài 7: Quản lý sự thay đổi

CHUYÊN ĐỀ 14: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải 12

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Nội dung chương trình
Bài 3: Thu hút nguồn nhân lực và Xác lập tiêu chí tuyển dụng
Bài 4: Phỏng vấn ứng viên
Bài 5: Xác lập mô tả công việc cho từng vị trí
Bài 6: Đúng người, đúng việc
Bài 7: Trả lương cho nhân viên như thế nào?
Bài 8: Đánh giá nhân viên
Bài 9: Đánh giá thành tích
Bài 10: Đánh giá kết quả làm việc dựa trên mục tiêu đã giao
Bài 11: Động viên nhân viên
Bài 12: Phát triển đội ngũ nhân viên

CHUYÊN ĐỀ 15: 11 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NHẬT BẢN - Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ 7

Bài 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 2: Kinh nghiệm 1: Thứ tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp
Bài 3: Kinh nghiệm 2 - Kinh nghiệm 4
Bài 4: Kinh nghiệm 5: Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản trị và công nhân
Bài 5: Kinh nghiệm 6: Quan hệ chủ thợ theo kiểu "trong nhà"
Bài 6: Kinh nghiệm 7 và 8
Bài 7: Kinh nghiệm 9 - Kinh nghiệm 11

CHUYÊN ĐỀ 16: KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Như Hiếu 10

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)
Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)
Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
Bài 10: Mô hình cân bằng

CHUYÊN ĐỀ 17: QUẢN TRỊ MARKETING - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Định nghĩa về quản trị marketing
Bài 2: Nhiệm vụ của Giám đốc Marketing
Bài 3: Phân tích nghiên cứu thị trường
Bài 4: Đặt mục tiêu
Bài 5: Cấu trúc quản trị marketing
Bài 6: Phân khúc thị trường
Bài 7: Thực hiện chiến lược marketing
Bài 8: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing
Bài 9: Kế hoạch marketing
Bài 10: Tổng kết

CHUYÊN ĐỀ 18: MARKETING KHÁC BIỆT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0 - Nguyễn Ngoan 16

Bài 1: Tổng quát về sự thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0
Bài 2: Sự khác nhau giữa các thời kỳ Marketing 1.0 đến 3.0
Bài 3: Marketing 3.0 - hệ thống quản trị tri thức
Bài 4: Chuyển từ phân khúc và tập kích đến cộng đồng khách hàng vững chắc
Bài 5: Chuyển từ định vị khác biệt đến làm rõ tính cách và quy tắc thương hiệu
Bài 6: Chuyển từ bán theo 4P đến thương mại hóa 4C
Bài 7: Chuyển từ quy trình dịch vụ khách hàng đến công tác chăm sóc khách hàng
Bài 8: Sự thay đổi về quy trình người tiêu dùng
Bài 9: Ai là khách hàng tối ưu
Bài 10: Lời đề nghị có giá trị hấp dẫn
Bài 11: Làm thế nào để khác biệt với đối thủ
Bài 12: Làm sao để tạo doanh số bán hàng
Bài 13: Nâng cấp nhu cầu tiện lợi
Bài 14: Theo đuổi nhận thức về sức khỏe
Bài 15: Phụ nữ được giải phóng
Bài 16: Đô thị hóa nông thôn

CHUYÊN ĐỀ 19: QUẢN TRỊ MARKETING DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Tại sao cần phải nghiên cứu các tập đoàn đa quốc gia
Bài 2: Các nguyên tắc của Marketing
Bài 3: Một số hình thức kinh doanh xuyên biên giới
Bài 4: 5 Chiều kích văn hóa
Bài 5: 5 Chiều kích văn hóa (tiếp)
Bài 6: 5 Chiều kích văn hóa (tiếp)
Bài 7: Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
Bài 8: Năng lực văn hóa
Bài 9: Khẩu hiệu của Doanh nghiệp
Bài 10: Yếu tố về Chính trị - Kinh tế - Xã hội - Công nghệ

CHUYÊN ĐỀ 20: QUẢNG CÁO VÀ PR – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 12

Bài 1: Tổng quan khóa học
Bài 2: Những ngộ nhận về quảng cáo trong doanh nghiệp
Bài 3: Vai trò của Quảng cáo và PR
Bài 4: Sử dụng tín hiệu để truyền tải thông điệp quảng cáo
Bài 5: Giá trị, công dụng của âm thanh trong quảng cáo
Bài 6: Sử dụng mùi vị như một công cụ để quảng cáo và định vị
Bài 7: Sử dụng yếu tố gây kinh ngạc cho khán giả trong quảng cáo
Bài 8: Làm PR như thế nào?
Bài 9: Sự kiện
Bài 10: Tin tức
Bài 11: Yếu tố cộng đồng trong quảng cáo và PR
Bài 12: Yếu tố bản sắc trong quảng cáo và PR

CHUYÊN ĐỀ 21: TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Giới thiệu tổng quan chương trình
Bài 2: Những khái niệm cơ bản trong truyền thông
Bài 3: Nội dung của truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh
Bài 3: Nội dung của truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh (tiếp)
Bài 4: Kỹ năng trình bày
Bài 5: Quản lý sự xung đột (P1)
Bài 5: Quản lý sự xung đột (P2)
Bài 6: Các chiến lược trong quá trình đàm phán (P1)
Bài 6: Các chiến lược trong quá trình đàm phán (P2)
Bài 7: Chăm sóc khách hàng

CHUYÊN ĐỀ 22: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu
Bài 2: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu (tiếp)
Bài 3: Phân khúc thị trường (P1)
Bài 4: Phân khúc thị trường (tiếp)
Bài 5: Các định vị
Bài 6: Khái niệm tài sản thương hiệu và định giá thương hiệu
Bài 7: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu
Bài 8: Các phương pháp phổ biến

CHUYÊN ĐỀ 23: THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 9

Bài 1: Khái niệm thương hiệu các phương thức khởi đầu
Bài 2: Khái niệm thương hiệu các phương thức khởi đầu (tiếp)
Bài 3: Phân khúc thị trường
Bài 4: Phân khúc thị trường (tiếp)
Bài 5: Các định vị
Bài 6: Khái niệm tài sản thương hiệu và định giá thương hiệu
Bài 7: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu
Bài 8: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu (tiếp)
Bài 9: Các phương pháp phổ biến

CHUYÊN ĐỀ 24: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Công Hiệp 10

Bài 1: Tài chính DN là gì và Quản trị tài chính trong DN là gì?
Bài 2: Phòng Tài chính trong sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - Phòng Tài chính làm những việc gì?
Bài 3 + Bài 4 (Phần 1): Quản lý Tài chính dài hạn - Huy động vốn
Bài 3 + Bài 4 (Phần 2): Quản lý TC dài hạn - Huy động vốn
Bài 5 + Bài 6: Quản lý tài chính - Sử dụng vốn
Bài 6 (Tiếp): Quản lý Tài chính dài dạn - Phân phối lợi nhuận
Bài 7: Quản lý Tài chính ngắn hạn - Quản lý dòng tiền
Bài 8: Các biện pháp giải quyết thiếu hụt dòng tiền khẩn cấp
Bài 9: Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ
Bài 9 (Tiếp): Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ

CHUYÊN ĐỀ 25: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Công Hiệp 11

Bài 1 Phần 1: Kế toán là gì - Tại sao phải có kế toán
Bài 1 Phần 2: Kế toán là gì - Tại sao phải có kế toán (Tiếp)
Bài 2: Các loại kế toán trong doanh nghiệp
Bài 3: Cơ cấu tổ chức phòng kế toán trong doanh nghiêp
Bài 4: CEO đọc hiểu sản phẩm kế toán
Bài 5: CEO đọc hiểu sản phẩm kế toán (Tiếp)
Bài 6: Đọc hiểu & Ứng dụng - CF
Bài 7: Đọc hiểu & Ứng dụng - CF (Tiếp)
Bài 8: Đọc hiểu & Ứng dụng - BS
Bài 9: Đọc hiểu & Ứng dụng - BS (Tiếp)
Bài 10: Đọc hiểu & Ứng dụng các chỉ số tài chính

CHUYÊN ĐỀ 26: PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHỆ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG - ĐÀM PHÁN - Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh 15

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Ba trụ cột trong quá trình thương lượng đàm phán
Bài 3: Năm phương châm trong thương lượng đàm phán
Bài 4: Năm điều cần lưu ý trong thương lượng đàm phán
Bài 5: Hệ trục ba chiều trong thương lượng đàm phán
Bài 6: Ba vòng tròn kỹ năng trong thương lượng đàm phán
Bài 7: Sự chấp nhận trong thương lượng đàm phán
Bài 8: Công thức toán học ứng dụng trong thương lượng đàm phán
Bài 9: Nhân sinh quan trong thương lượng đàm phán
Bài 10: Giao tế với đối tác trong thương lượng đàm phán
Bài 11: Sơ đồ hình Sin các mưu cầu trong thương lượng đàm phán
Bài 12: Mô hình thúc đẩy diễn biến hành vi trong thương lượng đàm phán
Bài 13: Pride trong thương lượng đàm phán
Bài 14: Negotiation 3D thương lượng đàm phán
Bài 15: BATNA thương lượng đàm phán

CHUYÊN ĐỀ 27: 11 CHIẾN THUẬT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH HIỆN ĐẠI - Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ 12

Bài 1: Định nghĩa đàm phán
Bài 2: Chiến thuật "Con bù nhìn rơm"
Bài 3: Chiến thuật "Lắng nghe"
Bài 4: Chiến thuật "Tìm hiểu, chia sẻ và xây dựng lòng tin"
Bài 5: Chiến thuật "Lật ngửa ván bài, dành thế chủ động"
Bài 6: Chiến thuật "Tránh bị lộ rõ chân tướng"
Bài 7: Chiến thuật "Luôn giữ thái độ lạnh lùng"
Bài 8: Chiến thuật "Đôi bên cùng có lợi" (P1)
Bài 9: Chiến thuật "Đôi bên cùng có lợi" (P2)
Bài 10: Chiến thuật "Sử dụng tối hậu thư"
Bài 11: Chiến thuật "Một chút để lấy lộc"
Bài 12: Chiến thuật "Quy tắc 80/20 trong mọi cuộc đàm phán"

CHUYÊN ĐỀ 28: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Hồ Minh Chính 11

Bài 1: Tư duy là gì?
Bài 2: Ra quyết định
Bài 3: Các phương pháp ra quyết định
Bài 4: Dấu hiệu của vấn đề
Bài 5: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề
Bài 6: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiếp)
Bài 7: Nhận diện vấn đề
Bài 8: Xác định các loại vấn đề
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Biểu đồ xương cá
Bài 11: Bản đồ tư duy

CHUYÊN ĐỀ 29: R & D MANAGEMENT - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 6

Lesson 1: What is R&D ?
Lesson 2: Research
Lesson 3: Nature of your business
Lesson 4: R&D Projects
Lesson 5: Innovation and Kaizen
Lesson 6: Kaizen

CHUYÊN ĐỀ 30: QUẢN TRỊ RỦI RO - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 11

Bài 1:Thế nào là rủi ro?
Bài 2: Quản trị rủi ro
Bài 3: Nhận diện rủi ro (P1)
Bài 3: Phân tích rủi ro hành chính (P2)
Bài 4: Các rủi ro thông thường trong kinh doanh (P1)
Bài 4: Các rủi ro thông thường trong kinh doanh (P2)
Bài 5: Rủi ro trong quản lý (P1)
Bài 5: Làm thế nào để kiểm soát nhân sự (P2)
Bài 6: Đánh giá và kiểm soát rủi ro (P1)
Bài 6: Sử dụng phương pháp phòng rủi ro linh hoạt
Bài 7: Tóm tắt kết luận và các thông tin bổ sung

CHUYÊN ĐỀ 31: BÍ QUYẾT TẠO NĂNG LƯỢNG ĐỂ THÀNH CÔNG – Chuyên gia Nguyễn Ngoan 21

Giới thiệu tổng quan về khóa học
Bài 1: Định nghĩa về sức khỏe
Bài 2: Ý nghĩa của thành công
Bài 3: Thấu hiểu bản thân
Bài 4: Phân loại cảm xúc
Bài 5: Cách kiểm soát cảm xúc để thành công
Bài 6: Thấu hiểu âm dương trong đời sống
Bài 7: Thải độc cơ thể bằng thực phẩm
Bài 8: Tẩy trần để năng lượng dương
Bài 9: Điều chỉnh giấc ngủ
Bài 10: Các lưu ý quan trọng khi ngủ
Bài 11: Trí tuệ thăng hoa khi cảm xúc thăng hoa
Bài 12: Sử dụng nguyên lý của nước để tự chữa lành
Bài 13: Học cách tươi cười
Bài 14: Học cách yêu thương
Bài 15: Năng lượng của lòng biết ơn
Bài 16: Thức ăn tốt nhất cho loài người
Bài 17: Thức ăn phải phù hợp lực vũ trụ
Bài 18: Thức ăn phải đủ chất
Bài 19: Thức ăn phải cân bằng âm dương
Bài 20: Tập luyện nâng tính dẻo dai

CHUYÊN ĐỀ 32: KỸ NĂNG NÂNG CAO TƯ DUY TÍCH CỰC VÀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Thế nào là tư duy tích cực
Bài 2: Nguyên nhân của suy nghĩ tiêu cực (Phần 1)
Bài 3: Nguyên nhân của suy nghĩ tiêu cực (Phần 2)
Bài 4: Giải pháp khắc phục căn bệnh bi quan (P1)
Bài 5: Giải pháp khắc phục căn bệnh bi quan (P2)
Bài 6: Giải pháp nâng cao (P1)
Bài 7: Giải pháp nâng cao (P2)
Bài 8: Giải mã trí tuệ cảm xúc
Bài 9: Kỹ năng xã hội
Bài 10: Kỹ năng giao tiếp

CHUYÊN ĐỀ 33: KAIZEN VÀ 5S - Chuyên gia Lê Đình Tiến 10

Bài 1: Bài giới thiệu
Bài 2: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
Bài 3: Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp
Bài 4: Nguyên nhân
Bài 5: Giải pháp
Bài 6: Thế nào là Kaizen 5S?
Bài 7: Hiểu đúng 5S
Bài 8: Làm đúng 5S
Bài 9: Một số phương pháp và công cụ để thực hiện 5S
Bài 10: Làm thế nào để thực hiện 5S

CHUYÊN ĐỀ 34: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

CHUYÊN ĐỀ 35: DIỄN ĐÀN KINH TẾ & DOANH NGHIỆP 2022: THÍCH ỨNG VÀ TỰ CHỦ (HỘI THẢO) 8

Tham luận "Kinh tế 6 tháng cuối năm 2022: Cơ hội và thách thức – Ông Nguyễn Sĩ Dũng"
Tham luận "Tổng quan kinh tế thế giới, kinh tế VN và thị trường tài sản 2022 – Ông Lê Xuân Nghĩa"
Tham luận "Trong một thế giới nhiều biến động - PGS.TS. Trần Đình Thiên"
Tham luận "Kinh tế & Doanh nghiệp Việt Nam biến động và chuyển đổi - Ông Võ Trí Thành"
Tham luận "Quản lý chiến lược - Sống sót & toàn cầu hóa – Ông Choi Bong Sik"
Tham luận "Pháp luật thuế thúc đẩy DN tự chủ và thích ứng – Ông Nguyễn Văn Phụng"
Tham luận "Doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích ứng & hợp tác để hội nhập thành công – Ông Phạm Đình Đoàn"
Tổng kết và định hướng hành động – CG Nguyễn Tất Thịnh

CHUYÊN ĐỀ 36: KINH TẾ VIỆT NAM 2023: SMES ĐỐI DIỆN VÀ VƯỢT BÃO (HỘI THẢO) 6

Tham luận 01: Kinh tế thế giới và Việt Nam – Thời điểm khó khăn và cơ hội - Chuyên gia Trần Đình Thiên
Tham luận 02: Tài chính Bất động sản – Thực trạng và giải pháp - Chuyên gia Cấn Văn Lực
Tham luận 03: Triển vọng kinh tế thế giới và kinh tế vĩ mô Việt Nam 2023 - Hàm ý gì cho Chính phủ và Doanh nghiệp? - Chuyên gia Nguyễn Đức Thành
Tham luận 04: For Strategic Management & Cost Innovation - Ông Choi Bong Sik
Tham luận 05: Business Transformation in Digital Era: Future is now!!! - Ông Phạm Thế Trường
Tổng kết và Định hướng hành động - Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

nguyen-tat-thinh NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

pham-van-chinh PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-xuan-hai NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

le-nhu-hieu LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

le-dinh-tien LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia - Giảng viên

ho-minh-chinh HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

le-quang-hanh Lê Quang Hạnh

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-van-my Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn