Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online

Khóa học CEO online gồm 20 chuyên đề chuyên sâu chương trình hội tụ những tinh hoa quản trị trên toàn cầu với sự chia sẻ giảng dạy của đội ngũ chuyên gia cao cấp

(0)

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - CEO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

CEO phải có những tố chất của người đứng đầu, biết vạch ra chiến lược công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị kế toán, tài chính, quản trị rủi ro và xây dựng được thương hiệu cho doanh nghiệp,… Tuy nhiên, không phải CEO nào cũng nắm được tất cả các kỹ năng này ngay từ đầu mà đó là cả một quá trình học tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Đối với các doanh nhân đang khao khát khẳng định mình ở vị trí CEO, họ càng cần phải nâng cao chuyên môn và trình độ hơn nữa.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, mong muốn mang đến một giải pháp hữu hiệu dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam bằng sự tiện ích và hiệu quả với phiên bản CEO online gồm 20 chuyên đề chuyên sâu - chương trình hội tụ những tinh hoa quản trị trên toàn cầu với sự chia sẻ giảng dạy của đội ngũ chuyên gia cao cấp tại Việt Nam. 

Đối tượng tham gia

  • Khóa học cung cấp cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO - lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị như quản trị kế toán, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, thương lượng và đám phán,…
  • Chương trình với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia kinh tế, những nhà quản trị doanh nghiệp cũng mang đến những góc nhìn, nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam, thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hiệp định CPTPP đang diễn ra. Đồng thời gợi mở hướng phát triển cho doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

  • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp - một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - CHUYÊN GIA LÊ THẨM DƯƠNG 15

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện.
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại.

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG CỦA MỘT CEO - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Giới thiệu tổng quan chân dung một CEO
Bài 2: Trình độ giáo dục của một CEO
Bài 3: Tố chất cá nhân của CEO (P1)
Bài 4: Tố chất cá nhân của CEO (P2)
Bài 5: Tố chất cá nhân của CEO (P3)
Bài 6: Các kỹ năng cần thiết
Bài 7: Kỹ năng xã hội
Bài 8: Các câu hỏi thường gặp

CHUYÊN ĐỀ 4: TỐ CHẤT CỦA MỘT CEO - Chuyên gia Phạm Văn Chính 10

Bài 5: Đảm bảo sự thấu hiểu
Bài 6: Lắng nghe tích cực
Bài 7: Sẵn sàng đối mặt với những rủi ro có tính toán
Bài 8: Hiểu người và dùng người
Bài 9: Huấn luyện và kèm cặp nhân viên hiệu quả
Bài 10: Phá vỡ giới hạn
Bài 1: Có khả năng học được từ quá khứ
Bài 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Bài 3: Nuôi dưỡng các mối quan hệ
Bài 4: Luôn sống lạc quan

CHUYÊN ĐỀ 5: TƯ TƯỞNG VỀ QUẢN TRỊ - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Khái niệm duy lí và hợp lí hoá
Bài 2: Khái niệm hợp lý hoá
Bài 3: Mô hình tổ chức hợp lý tối ưu
Bài 4: Kỷ luật trong tổ chức
Bài 5: Hiệu quả lao động
Bài 6: Các hành động hợp lý
Bài 7: Sự đề bạt và tính dự báo trong tổ chức
Bài 8: Phân tích khái niệm lãnh đạo
Bài 9: Những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý
Bài 10: Tổng kết và đánh giá

CHUYÊN ĐỀ 6: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Hồ Minh Chính 24

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Phần 1 Bài 2: Lãnh đạo kiểu chủ và kiểu nhà lãnh đạo
Phần 1 Bài 3: Quyền lực của nhà lãnh đạo CEO
Phần 1 Bài 4: Năng lực quản trị của CEO
Phần 2 Bài 1: Sự khác nhau giữa chức năng quản lý và chức năng lãnh đạo là gì?
Phần 2 Bài 2: Tỷ lệ quản trị thời gian giữa các cấp
Phần 2 Bài 3: Công cụ quản lý PDCA
Phần 2 Bài 4: Quản lý theo mục tiêu
Phần 3 Bài 1: Ví dụ tình huống
Phần 3 Bài 2: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống
Phần 3 Bài 3: Phong cách quản trị chuyên quyền
Phần 3 Bài 4: Phong cách quản trị dân chủ
Phần 3 Bài 5: Quản trị huấn luyện
Phần 3 Bài 6: Phong cách quản trị độc tài
Phần 3 Bài 7: Lãnh đạo cấp dưới theo phong cách D.I.S.C
Phần 3 Bài 8: Ứng dụng phong cách lãnh đạo
Phần 4 Bài 1: Thiết lập mục tiêu phải đảm bảo
Phần 4 Bài 2: Chức năng kiểm soát của quản lý
Phần 4 Bài 3: Kỹ năng động viên
Phần 4 Bài 4: Mô hình nhu cầu động viên trong quản trị nhân sự
Phần 4 Bài 5: Phân tích nhu cầu động viên và ứng dụng nhu cầu động viên
Phần 4 Bài 6: Kỹ năng giao tiếp thông tin 2 chiều
Phần 4 Bài 7: Định nghĩa làm việc nhóm là gì?
Phần 4 Bài 8: Các giai đoạn phát triển nhóm

CHUYÊN ĐỀ 7: CHIẾN LƯỢC CÔNG TY - Chuyên gia Lê Quang Hạnh 14

Phần 1 Bài 1: Chiến lược là gì?
Phần 2 Bài 2: Tầm nhìn - Sứ mệnh - Mục tiêu
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (1)
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (2)
Phần 3 Bài 3: Những công cụ để phân tích (3)
Phần 3 Bài 4: Những công cụ để phân tích - 5 nguồn lực của Porter
Phần 3 Bài 5: Công cụ BCJ (1)
Phần 3 Bài 5: Công cụ BCJ (2)
Phần 3 Bài 6: Công cụ ma trận chiến lược Frank
Phần 3 Bài 7: Công cụ ra quyết định
Phần 4 Bài 8: Chiến lược kinh doanh và marketing
Phần 4 Bài 9: Chuỗi cung ứng
Phần 4 Bài 10: Chiến lược chức năng
Phần 4 Bài 11: Chiến lược chức năng (tiếp)

CHUYÊN ĐỀ 8: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG TY - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Các chức năng quản trị
Bài 2: Tổ chức các nguồn lực
Bài 3: Yếu tố phân tích nguồn lực và tài chính
Bài 4: Các nguồn lực vật chất
Bài 5: Lãnh đạo
Bài 6: Chức năng kiểm soát
Bài 7: Cấu trúc quản lý của hệ thống
Bài 8: Bối cảnh văn hóa doanh nghiệp
Bài 9: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo
Bài 10: Bối cảnh doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo (Tiếp)

CHUYÊN ĐỀ 9: R & D MANAGEMENT - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 6

Lesson 1: What is R&D ?
Lesson 2: Research
Lesson 3: Nature of your business
Lesson 4: R&D Projects
Lesson 5: Innovation and Kaizen
Lesson 6: Kaizen

CHUYÊN ĐỀ 10: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Phạm Văn Chính 23

Tổng quan về khóa học
Chương 1 Bài 1: Các qui trình chính quy trong công ty
Chương 1 Bài 2: Các dạng SĐTC
Chương 1 Bài 3: Bản Mô tả công việc
Chương 2 Bài 1: Chim CÔNG
Chương 2 Bài 2: Chim CÚ
Chương 2 Bài 3: Chim DIỀU HÂU
Chương 2 Bài 4: Chim BỒ CÂU
Chương 2 Bài 5: Bản đồ tương thích
Chương 3 Bài 1: Chim CÔNG xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 2: Chim CÚ xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 3: Chim DIỀU HÂU xử lý xung đột như thế nào?
Chương 3 Bài 4: Chim BỒ CÂU xử lý xung đột như thế nào?
Chương 4 Bài 1: Tầng bề mặt của VHDN
Chương 4 Bài 2: Tầng giữa của VHDN
Chương 4 Bài 3: Tầng gốc & sâu nhất của VHDN
Chương 5 Bài 1: Nhà tuyển dụng lý tưởng
Chương 5 Bài 2: Nhân viên gắn bó
Chương 5 Bài 3: Nhân viên có năng lực
Chương 5 Bài 4: Nhân viên hài lòng
Chương 5 Bài 5: Nhân viên cam kết
Chương 5 Bài 6: Lãnh đạo & quản lý hiệu quả
Chương 5 Bài 7: Quản lý sự thay đổi

CHUYÊN ĐỀ 11: 11 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NHẬT BẢN - Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ 7

Bài 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 2: Kinh nghiệm 1: Thứ tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp
Bài 3: Kinh nghiệm 2 - Kinh nghiệm 4
Bài 4: Kinh nghiệm 5: Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản trị và công nhân
Bài 5: Kinh nghiệm 6: Quan hệ chủ thợ theo kiểu "trong nhà"
Bài 6: Kinh nghiệm 7 và 8
Bài 7: Kinh nghiệm 9 - Kinh nghiệm 11

CHUYÊN ĐỀ 12: KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Như Hiếu 10

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)
Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)
Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
Bài 10: Mô hình cân bằng

CHUYÊN ĐỀ 13: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải 12

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Nội dung chương trình
Bài 3: Thu hút nguồn nhân lực và Xác lập tiêu chí tuyển dụng
Bài 4: Phỏng vấn ứng viên
Bài 5: Xác lập mô tả công việc cho từng vị trí
Bài 6: Đúng người, đúng việc
Bài 7: Trả lương cho nhân viên như thế nào?
Bài 8: Đánh giá nhân viên
Bài 9: Đánh giá thành tích
Bài 10: Đánh giá kết quả làm việc dựa trên mục tiêu đã giao
Bài 11: Động viên nhân viên
Bài 12: Phát triển đội ngũ nhân viên

CHUYÊN ĐỀ 14: QUẢN TRỊ MARKETING - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 10

Bài 1: Định nghĩa về quản trị marketing
Bài 2: Nhiệm vụ của Giám đốc Marketing
Bài 3: Phân tích nghiên cứu thị trường
Bài 4: Đặt mục tiêu
Bài 5: Cấu trúc quản trị marketing
Bài 6: Phân khúc thị trường
Bài 7: Thực hiện chiến lược marketing
Bài 8: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing
Bài 9: Kế hoạch marketing
Bài 10: Tổng kết

CHUYÊN ĐỀ 15: KAIZEN VÀ 5S - Chuyên gia Lê Đình Tiến 10

Bài 1: Bài giới thiệu
Bài 2: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp
Bài 3: Đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp
Bài 4: Nguyên nhân
Bài 5: Giải pháp
Bài 6: Thế nào là Kaizen 5S?
Bài 7: Hiểu đúng 5S
Bài 8: Làm đúng 5S
Bài 9: Một số phương pháp và công cụ để thực hiện 5S
Bài 10: Làm thế nào để thực hiện 5S

CHUYÊN ĐỀ 16: 11 CHIẾN THUẬT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH HIỆN ĐẠI - Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ 12

Bài 1: Định nghĩa đàm phán
Bài 2: Chiến thuật "Con bù nhìn rơm"
Bài 3: Chiến thuật "Lắng nghe"
Bài 4: Chiến thuật "Tìm hiểu, chia sẻ và xây dựng lòng tin"
Bài 5: Chiến thuật "Lật ngửa ván bài, dành thế chủ động"
Bài 6: Chiến thuật "Tránh bị lộ rõ chân tướng"
Bài 7: Chiến thuật "Luôn giữ thái độ lạnh lùng"
Bài 8: Chiến thuật "Đôi bên cùng có lợi" (P1)
Bài 9: Chiến thuật "Đôi bên cùng có lợi" (P2)
Bài 10: Chiến thuật "Sử dụng tối hậu thư"
Bài 11: Chiến thuật "Một chút để lấy lộc"
Bài 12: Chiến thuật "Quy tắc 80/20 trong mọi cuộc đàm phán"

CHUYÊN ĐỀ 17: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu
Bài 2: Khái niệm thương hiệu - Các phương thức khởi đầu (tiếp)
Bài 3: Phân khúc thị trường (P1)
Bài 4: Phân khúc thị trường (tiếp)
Bài 5: Các định vị
Bài 6: Khái niệm tài sản thương hiệu và định giá thương hiệu
Bài 7: Các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu
Bài 8: Các phương pháp phổ biến

CHUYÊN ĐỀ 18: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Công Hiệp 10

Bài 1: Tài chính DN là gì và Quản trị tài chính trong DN là gì?
Bài 2: Phòng Tài chính trong sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - Phòng Tài chính làm những việc gì?
Bài 3 + Bài 4 (Phần 1): Quản lý Tài chính dài hạn - Huy động vốn
Bài 3 + Bài 4 (Phần 2): Quản lý TC dài hạn - Huy động vốn
Bài 5 + Bài 6: Quản lý tài chính - Sử dụng vốn
Bài 6 (Tiếp): Quản lý Tài chính dài dạn - Phân phối lợi nhuận
Bài 7: Quản lý Tài chính ngắn hạn - Quản lý dòng tiền
Bài 8: Các biện pháp giải quyết thiếu hụt dòng tiền khẩn cấp
Bài 9: Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ
Bài 9 (Tiếp): Cải thiện dòng tiền trong mối quan hệ: TIỀN - HÀNG - NỢ

CHUYÊN ĐỀ 19: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO - Chuyên gia Nguyễn Công Hiệp 11

Bài 1 Phần 1: Kế toán là gì - Tại sao phải có kế toán
Bài 1 Phần 2: Kế toán là gì - Tại sao phải có kế toán (Tiếp)
Bài 2: Các loại kế toán trong doanh nghiệp
Bài 3: Cơ cấu tổ chức phòng kế toán trong doanh nghiêp
Bài 4: CEO đọc hiểu sản phẩm kế toán
Bài 5: CEO đọc hiểu sản phẩm kế toán (Tiếp)
Bài 6: Đọc hiểu & Ứng dụng - CF
Bài 7: Đọc hiểu & Ứng dụng - CF (Tiếp)
Bài 8: Đọc hiểu & Ứng dụng - BS
Bài 9: Đọc hiểu & Ứng dụng - BS (Tiếp)
Bài 10: Đọc hiểu & Ứng dụng các chỉ số tài chính

CHUYÊN ĐỀ 20: PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHỆ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG - ĐÀM PHÁN - Chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh 15

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 2: Ba trụ cột trong quá trình thương lượng đàm phán
Bài 3: Năm phương châm trong thương lượng đàm phán
Bài 4: Năm điều cần lưu ý trong thương lượng đàm phán
Bài 5: Hệ trục ba chiều trong thương lượng đàm phán
Bài 6: Ba vòng tròn kỹ năng trong thương lượng đàm phán
Bài 7: Sự chấp nhận trong thương lượng đàm phán
Bài 8: Công thức toán học ứng dụng trong thương lượng đàm phán
Bài 9: Nhân sinh quan trong thương lượng đàm phán
Bài 10: Giao tế với đối tác trong thương lượng đàm phán
Bài 11: Sơ đồ hình Sin các mưu cầu trong thương lượng đàm phán
Bài 12: Mô hình thúc đẩy diễn biến hành vi trong thương lượng đàm phán
Bài 13: Pride trong thương lượng đàm phán
Bài 14: Negotiation 3D thương lượng đàm phán
Bài 15: BATNA thương lượng đàm phán

CHUYÊN ĐỀ 21: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Hồ Minh Chính 11

Bài 1: Tư duy là gì?
Bài 2: Ra quyết định
Bài 3: Các phương pháp ra quyết định
Bài 4: Dấu hiệu của vấn đề
Bài 5: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề
Bài 6: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiếp)
Bài 7: Nhận diện vấn đề
Bài 8: Xác định các loại vấn đề
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Biểu đồ xương cá
Bài 11: Bản đồ tư duy

CHUYÊN ĐỀ 22: QUẢN TRỊ RỦI RO - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 11

Bài 1:Thế nào là rủi ro?
Bài 2: Quản trị rủi ro
Bài 3: Nhận diện rủi ro (P1)
Bài 3: Phân tích rủi ro hành chính (P2)
Bài 4: Các rủi ro thông thường trong kinh doanh (P1)
Bài 4: Các rủi ro thông thường trong kinh doanh (P2)
Bài 5: Rủi ro trong quản lý (P1)
Bài 5: Làm thế nào để kiểm soát nhân sự (P2)
Bài 6: Đánh giá và kiểm soát rủi ro (P1)
Bài 6: Sử dụng phương pháp phòng rủi ro linh hoạt
Bài 7: Tóm tắt kết luận và các thông tin bổ sung

CHUYÊN ĐỀ 23: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó

CHUYÊN ĐỀ 24: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam 2018 và tầm nhìn 2020
Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế

CHUYÊN ĐỀ 25: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

nguyen-tat-thinh NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia - Giảng viên

pham-van-chinh PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-xuan-hai NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

le-nhu-hieu LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

le-dinh-tien LÊ ĐÌNH TIẾN

Chuyên gia - Giảng viên

ho-minh-chinh HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

le-quang-hanh Lê Quang Hạnh

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-van-my Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn