ho-minh-chinh

Liên hệ

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên
Chuyên gia về quản trị.

Giới thiệu

Nguyên Giám đốc Kinh doanh của Unilever.

Ông từng làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia như: Unilever, Fujifilm, Bảo Minh CMG và Tân Hiệp Phát… 

Với những trải nghiệm thực tế, chuyên gia Hồ Minh Chính chia sẻ và hướng dẫn thực tế nhất giúp người học trải nghiệm và ứng dụng ngay vào công việc của mình sau khi học.

Khóa học của giảng viên