Nghệ thuật đàm phán

Khóa học nghệ thuật đàm phán sẽ cung cấp những tuyệt chiêu để chinh phục đối phương theo mục đích của bạn.

(0)

Nghệ thuật đàm phán - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Đàm phán là quá trình tham gia của hai hay nhiều bên nhằm mục đích thảo luận, trao đổi những mối quan tâm, những lợi ích và giải quyết những mâu thuẫn để tìm đến một thỏa thuận chung.

Trong kinh doanh, đàm phán có vai trò quan trọng đòi hỏi người đàm phán cần được trang bị những kỹ năng và kiến thức phong phú, chuyên sâu về lĩnh vực đàm phán. 

Chương trình nghệ thuật đàm phán sẽ cung cấp những tuyệt chiêu để chinh phục đối phương theo mục đích của bạn. 

Đối tượng tham gia

  •  Ban lãnh đạo các doanh nghiệp/Trưởng phó các phòng ban trong doanh nghiệp.
  • Nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng (Sales). 
  • Nhân viên và quản lý thu mua (Purchasing- Buying). 

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu rõ các nguyên tắc đàm phán. 
  • Hoàn thiện các kỹ thuật trình bày và thuyết phục đối tác mua- bán hàng. 
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của chuyên gia thương lượng trong kinh doanh. 
  • Đạt được chiến lược đàm phán và mục tiêu kinh doanh. 

Nội dung chương trình

Bài 1: Đàm phán là gì?

Bài 2: Phương pháp đàm phán

Bài 3: Tiến trình đàm phán

Bài 4: Xác định nhu cầu của hai bên khi đàm phán

Bài 5: Thành viên tham gia đàm phán

Bài 6: Chuẩn bị cho cuộc đàm phán

Bài 7: Tiến trình đàm phán

Bài 8: Thái độ trong đàm phán

Bài 9: Kỹ năng lắng nghe trong đàm phán

Bài 10: Kỹ thuật đàm phán về giá

Bài 11: 11 chiến thuật đàm phán

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn