Cẩm nang xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc

Khóa học cẩm nang xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc của chuyên gia Phạm Văn Chính với hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản trị nhân sự, quản trị chiến lược.

(0)

Cẩm nang xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Thật là thiếu sót nếu như các nhà quản lý doanh nghiệp, quản trị nhân sự không nắm chắc công cụ đánh giá kết quả công việc của người lao động.

Thực tế đã cho thấy đã có rất nhiều doanh nghiệp phải hứng chịu hậu quả trong việc đánh giá sai kết quả công việc cũng như năng lực của người lao động. Nhân sự chủ chốt bỏ việc, cấp dưới hoang mang, tinh thần làm việc đi xuống dẫn đến chất lượng công việc không đảm bảo.

Vậy câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào để có thể đánh giá đúng hiệu quả công việc của người lao động? Lấy tiêu chí gì để đo lường chất lượng công việc?

Câu trả lời sẽ được cô đọng trong bài giảng “Cẩm nang xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc” của chuyên gia Phạm Văn Chính với hơn 20 năm kinh nghiệm trong quản trị nhân sự, quản trị chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia tự tay soạn thảo và lên chương trình.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban / bộ phận trong doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý, bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự phụ trách đánh giá nhân sự tại doanh nghiệp;
  • Nhân sự tại các doanh nghiệp có mong muốn và có nhu cầu tìm hiểu về các phương thức đánh giá hiệu quả công việc.

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được tầm quan trọng của hệ thống đánh giá kết quả công việc
  • Các bước chính trong chương trình đánh giá kết quả công việc
  • Cách thức phân bổ tỉ lệ nhân viên theo kết quả đánh giá trong doanh nghiệp hằng năm.
  • Các tiêu chí đo lường kết quả công việc
  • Các phương pháp phản hồi theo các mô hình khác nhau

Nội dung chương trình

Chương 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 2

Giới thiệu chuỗi giá trị trong quá trình xây dựng chương trình
Bài 1: Kết quả công việc đến từ đâu?

Chương 2: CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 4

Bài 2: Lập kế hoạch
Bài 3: Giám sát & Phát triển
Bài 4: Đánh giá kết quả
Bài 5: Khen thưởng

Chương 3: CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG 2

Bài 6: Các tiêu chí đo lường kết quả công việc & hành vi.
Bài 7: Các tiêu chí đánh giá và tỉ lệ phân bổ.

Chương 4: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ 8

Bài 8: Nhân viên tự đánh giá
Bài 9: Quản lý đánh giá
Bài 10: Thẩm tra kết quả đánh giá
Bài 11: Thảo luận về kết quả đánh giá và hoàn tất thủ tục
Bài 12: Nội dung buổi trao đổi
Bài 13: Các phương pháp phản hồi
Bài 14: Ai chịu trách nhiệm
Bài 15: Các lỗi thường gặp

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn