Kỹ năng quản lý sự thay đổi

Khóa học online kỹ năng quản lý sự thay đổi cung cấp cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý những tư duy, công cụ, phương pháp cần thiết để thay đổi.

(0)

Kỹ năng quản lý sự thay đổi - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

“Sự thay đổi là sự dịch chuyển từ trạng thái cũ sang trạng thái mới, là sự loại bỏ cái cũ trong quá khứ và nhận lấy cái mới cho tương lai” - P.Dejager

Xu hướng thị trường đi lên và thay đổi mỗi ngày. Nền kinh tế biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tốc độ công nghệ 4.0 đang tiến quân thần tốc, xâm nhập và chuyển hóa hoàn toàn thế giới. Tạo ra sự thay đổi là điều doanh nghiệp buộc phải chủ động thực hiện để cạnh tranh, để tồn tại trong môi trường hiện nay.

Quản trị sự thay đổi là thuật ngữ được dùng để chỉ tất cả các phương pháp chuẩn bị và hỗ trợ các cá nhân, nhóm và tổ chức trong việc tạo ra sự thay đổi. Nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xã hội học đến khoa học hành vi, từ công nghệ thông tin đến các giải pháp kinh doanh…

Khóa học “Kỹ năng quản lý sự thay đổi” được thiết kế và biên soạn sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý những tư duy, công cụ, phương pháp cần thiết để thay đổi, tái cấu trúc hiệu quả doanh nghiệp của mình.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý cấp cao, Giám đốc chức năng;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung, Trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận;
  • Nhân viên, chuyên viên được giao trách nhiệm trong quá trình thực hiện sự thay đổi cho tổ chức, doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể:

  • Nhận diện thực trạng sự thay đổi của môi trường doanh nghiệp; Hiểu rõ vai trò, nguyên nhân và tính tất yếu của sự thay đổi;
  • Nắm được tư duy, công cụ, phương pháp quản trị sự thay đổi sao cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp;
  • Kiểm soát và khắc phục sự phản kháng, gỡ rối những vướng mắc phát sinh trong quá trình thay đổi.

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng quan về sự thay đổi

Bài 2: Phương pháp quản trị sự thay đổi

Bài 3: 6 phương pháp quản trị sự thay đổi

Bài 4: Quy trình và giải pháp xử lý

Bài 5: Quản trị sự thay đổi để kiểm soát rủi ro

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn