Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp

Khoá học kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp sẽ trang bị cho người học hệ thống kiến thức chuyên sâu trong việc nâng cao các kỹ năng mấu chốt giúp thành công trong mọi dự án.

(0)

Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Quản lý dự án là nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào nhằm tối ưu hóa những chiến lược, đổi mới và cải tiến hệ thống. Đặc biệt, trước sự thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, quản lý dự án cần thực hiện theo hướng toàn cầu.

Các dự án đều sẽ giới hạn về mặt thời gian, chi phí, nguồn nhân lực thực hiện. Chính vì vậy, người đảm nhận vai trò quản lý dự án bên cạnh chuyên môn cần có kỹ năng chuyên nghiệp như khả năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát toàn bộ quá trình thực thi nhằm đảm bảo tiến độ dự án, sử dụng ngân sách hợp lý với từng hạng mục và đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp” do chuyên gia Lê Đại Ngọc giảng dạy sẽ trang bị cho người học hệ thống kiến thức chuyên sâu trong việc nâng cao các kỹ năng mấu chốt giúp thành công trong mọi dự án.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Chủ doanh nghiệp/Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Giám đốc chức năng, đội ngũ quản lý tại các doanh nghiệp
 • Trưởng/phó các phòng ban
 • Các cá nhân đang có mong muốn quản lý dự án cá nhân chuyên nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Xác định được vai trò, tầm quan trọng của quản lý dự án
 • Hiểu được nhiệm vụ, quyền hạn của người đảm nhiệm quản lý dự án
 • Hiểu được thế nào là một quy trình quản lý dự án hiệu quả
 • Biết cách xây dựng, lập kế hoạch cho những mục tiêu chiến lược để đạt được thành công trong quản lý dự án
 • Nâng cấp kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong các dự án
 • Nắm được cách kiểm soát tiến độ và chi phí của dự án, nhất là các dự án quy mô lớn và phức tạp
 • Nâng cao năng lực quản lý tầm chiến lược cũng như mở rộng năng lực quản trị dự án của tổ chức

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện quản lý dự án theo tiến trình chuẩn mực

Bài 2: Quản lý tiến trình dự án bài bản

Bài 3: Kế hoạch dự án bài bản

Bài 4: Triển khai dự án và hoàn tất

Bài 5: Dự án thành công hay thất bại

Bài 6: Giải quyết vấn đề

Bài 7 Phương pháp lập kế hoạch dự án - Phần 1

Bài 8: Phương pháp lập kế hoạch dự án_Phần 2

Bài 9: Giải pháp quản lý chi phí dự án - Phần 1

Bài 10: Giải pháp quản lý chi phí dự án_Phần 2

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn