Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại

Khóa học kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại cung cấp những kiến thức giúp cho học viên có thể tự tin thực hiện soạn thảo hợp đồng đầy đủ chặt chẽ.

(0)

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Các giao dịch trong kinh doanh thương mại hết sức đa dạng và phức tạp nên việc ký kết hợp đồng là điều bắt buộc không thể thiếu. Hợp đồng thương mại là văn bản pháp lý để các bên tham gia quan hệ pháp luật thương mại thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chắc chắn để giải quyết các vấn đề tranh chấp. 

Tuy nhiên không phải hợp đồng nào cũng có đầy đủ tất cả các điều khoản và được trình bày một cách chặt chẽ. Chỉ một sai sót nhỏ trong hợp đồng cũng có thể khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất lớn thậm chí là phá sản. 

Thấu hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, khóa học “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại” sẽ cung cấp những kiến thức giúp cho học viên có thể tự tin thực hiện soạn thảo hợp đồng đầy đủ chặt chẽ mang lại thành công cho doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp;
  • Người làm pháp chế trong doanh nghiệp, chuyên viên pháp lý, luật sư trong doanh nghiệp
  • Nhân viên, chuyên viên các Phòng, Ban, Bộ phận trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc với đối tác kinh doanh;
  • Những ai mong muốn, quan tâm phát triển kỹ năng soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Sau khóa học, học viên có thể:

  • Phân loại được các loại hợp đồng trong kinh doanh
  • Thực hiện xử lý các tài liệu cho hợp đồng một cách khoa học chính xác
  • Xác định được các thành phần quan trọng của một hợp đồng hiệu quả
  • Có đủ kỹ năng để thực hiện việc soạn thảo, rà soát, tổ chức công tác đàm phán, họp phê duyệt hợp đồng;
  • Biết các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh.
  • Xác định được các lợi thế của doanh nghiệp thông qua hợp đồng thương mại.

Nội dung chương trình

Bài 1: Nhận diện tình hình chung những lưu ý quan trọng trước khi soạn thảo và ký kết hợp đồng

Bài 2: Nhận diện các bước cơ bản trong quá trình soạn thảo hợp đồng

Bài 3: Phương pháp soạn thảo hợp đồng

Bài 4: Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản quan trọng của hợp đồng thương mại - Phần 1

Bài 5: Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản quan trọng của hợp đồng thương mại - Phần 2

Giảng viên

LÊ ĐẠI NGỌC

Chuyên gia - Giảng viên

Tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn