Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp

Khóa học Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp mang đến cho Ban lãnh đạo, Nhà quản trị nhân sự & các Cấp Quản lý công ty một hệ thống kiến thức khoa học.

(0)

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Mỗi công ty có một chiến lược về nhân sự tùy vào tình hình thực tế. Bên cạnh hoạt động chiêu mộ nhân tài, nhiều công ty ưu tiên đặc biệt việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo hiền tại từ nội bộ. 

Trong công tác quản trị nguồn nhân lực thì huấn luyện và kèm cặp nhân viên là một hoạt động quan trọng. Muốn sở hữu một đội ngũ tinh nhuệ, năng suất lao động sáng tạo cao thì vai trò của team leader vô cùng quan trọng với các kỹ năng: truyền lửa, truyền đam mê, chỉ dẫn, hỗ trợ … 

Chương trình “Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp” mang đến cho Ban lãnh đạo, Nhà quản trị nhân sự & các Cấp Quản lý công ty một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các công cụ quan trọng & các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ phận);
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này (chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp).

Mục tiêu chương trình

  • Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động huấn luyện và kèm cặp nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
  • Nắm được nguyên tắc & quy trình, công cụ & phương pháp để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại;
  • Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trong đội ngũ nhân sự thuộc cấp.

Nội dung chương trình

Tổng quan 1

Giới thiệu về chương trình

CHƯƠNG 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA 3

Bài 1: Định nghĩa về huấn luyện
Bài 2: Định nghĩa về kèm
Bài 3: Sự khác biệt giữa huấn luyện & kèm cặp

CHƯƠNG 2: CÁC PHẨM CHẤT CỦA NHÀ HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP 2

Bài 4: Các phẩm chất của Nhà Huấn Luyện hiệu quả
Bài 5: Các phẩm chất của Nhà Kèm Cặp hiệu quả

CHƯƠNG 3: CÁC VAI TRÒ CHÍNH YẾU CỦA HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP 2

Bài 6: Các vai trò chính yếu của Nhà Huấn Luyện
Bài 7: Các vai trò chính yếu của Người Kèm Cặp

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP 2

Bài 8: Các bước tiến hành một buổi huấn luyện nhân viên
Bài 9: Các bước tiến hành một buổi kèm cặp

CHƯƠNG 5: CÁC TÌNH HUỐNG CHO VIỆC HUẤN LUYỆN & KÈM CẶP 4

Bài 10: Huấn luyện bằng cách phản hồi tích cực
Bài 11: Huấn luyện để nâng cao năng lực
Bài 12: Kèm cặp để điều chỉnh thói quen, hành vi cho phù hợp
Bài 13: Các thủ tục cần thiết

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn