Giám sát & đánh giá hiệu quả làm việc

Khoá học giám sát & đánh giá hiệu quả làm việc cung cấp cho bạn những kiến thức và bộ công cụ hữu hiệu để đánh giá quá trình làm việc của nhân viên.

(0)

Giám sát & đánh giá hiệu quả làm việc - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Tại sao cần đánh giá nhân viên?

Đánh giá nhân viên có thể được coi là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong quy trình quản lý nhân viên để có thể xem xét mức độ hoàn thành công việc, khả năng phù hợp với công việc, công ty của một nhân viên nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định để đưa ra được một chế độ khen thưởng và trừng phạt thích hợp.

Đây là một nhiệm vụ không thể thiếu đối với các nhà quản lý để cải thiện hiệu suất công việc, thúc đẩy nhân viên và tạo động lực kịp thời, giúp nhân viên vượt qua những thiếu sót một cách nhanh chóng để đảm bảo tiến độ phát triển trong doanh nghiệp.

Những tiêu chí đánh giá nhân viên:

  1. Tiêu chí đánh giá nhân viên dựa trên thái độ: sự lạc quan/ trung thực/ nhiệt tình/ sự tôn trọng/ giờ giấc/ sự cẩn trọng/ thái độ cầu tiến trong công việc.
  2. Tiêu chí đánh giá nhân viên dựa trên năng lực: mức độ làm việc của nhân viên/ sự phát triển trong vị trí công việc/ kết quả hoàn thành công việc…
  3. Tiêu chí đánh giá nhân viên theo hình thức: đánh giá từ cấp cao tới cấp thấp/ đánh giá nhân viên ngang cấp/ đánh giá nhân viên toàn diện.
  4. Tiêu chí đánh giá nhân viên theo mục tiêu: đánh giá theo mục tiêu hành chính/ đánh giá theo mục tiêu phát triển/ đánh giá theo mục tiêu hoàn thành công việc.

Khóa học “Giám sát & đánh giá hiệu quả làm việc” nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức và bộ công cụ hữu hiệu để đánh giá quá trình làm việc của nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp, ban giám đốc, trợ lý của ban giám đốc.
  • Giám đốc/trưởng/phó các phòng ban.
  • Các cá nhân mong muốn tìm hiểu thêm kiến thức để hỗ trợ cho công việc quản lý. 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
  • Cung cấp những kiến thức và bộ công cụ giúp học viên triển khai được hoạt động giám sát và đánh giá trong doanh nghiệp của mình.

Nội dung chương trình

Bài 1: Kỹ năng giám sát hiệu quả

Bài 2: Phân biệt giám sát và kiểm tra

Bài 3: Kỹ năng kiểm tra và cách kiểm tra

Bài 4: Chỉ tiêu đánh giá năng lực nhân viên bán hàng

Bài 5: Vai trò của quản lý đánh giá thành tích công việc nhân viên

Bài 6: Công cụ đánh giá hiệu quả

Bài 7: MBO và MBP

Bài 8: Định nghĩa chỉ tiêu đánh giá

Bài 9: Định nghĩa kỹ năng

Bài 10: Tổng quan kỹ năng cần thiết

Bài 11: Tổng quan kỹ năng cần thiết (Tiếp)

Bài 12: Những lưu ý kỹ năng phỏng vấn và đánh giá

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn