Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

Khoá học kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định giúp bạn có khả năng nhận ra các biểu hiện của vấn đề, xác định được vấn đề đơn giản hay vấn đề phức tạp.

(0)

Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bạn có biết: Vấn đề lớn nhất là… không nhận ra vấn đề.

Vậy vấn đề là gì? Đó là những rủi ro hoặc sự cố đã, đang và sẽ xảy ra có thể gây ra hậu quả làm tổn hại về tài chính, tình cảm, hạnh phúc, uy tín, công việc đến một người (cá nhân) hoặc nhiều người (tổ chức).

Dưới đây là 5 cấp độ giải quyết vấn đề:

1.Không nhìn thấy vần đề, dẫn đến hậu quả 

2.Nhìn thấy vấn đề nhưng không giải quyết được

3.Nhìn thấy vấn đề và giải quyết sự vụ của vấn đề

4.Nhìn thấy vấn đề và giải quyết vấn đề có giải pháp chiến lược phòng ngừa vấn đề xảy ra tiếp tiếp

5.Dự đoán được nguy cơ, vấn đề và có biện pháp phòng ngừa không để xảy ra vấn đề.

Nếu bạn đang trong tình trạng không nhận diện được vấn đề hay nhận diện được vấn đề nhưng chưa biết cách giải quyết phù hợp thì đây là một khóa học tuyệt vời dành cho bạn.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc). 
 • Các cấp giám đốc chức năng và đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp.
 • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp.
 • Những người mong muốn rèn luyện kỹ năng và nghệ thuật giải quyết vấn đề.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khóa học, học viên sẽ:

 • Có khả năng nhận ra các biểu hiện của vấn đề
 • Xác định được vấn đề đơn giản hay vấn đề phức tạp
 • Sử dụng được các công cụ, phương pháp để giải quyết vấn đề
 • Phát triển các kỹ năng để giải quyết vấn để hiệu quả
 • Tiến trình và giải pháp để giải quyết vấn đề
 • Phân tích được các yếu tố để ra quyết định đúng
 • Có phong cách quyết định thích hợp cho từng tình huống

Nội dung chương trình

Phần 1: PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 4

Bài 1: Tư duy là gì?
Bài 2: Ra quyết định
Bài 3: Các phương pháp ra quyết định
Bài 4: Dấu hiệu của vấn đề

Phần 2: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 6

Bài 5: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề
Bài 6: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiếp)
Bài 7: Nhận diện vấn đề
Bài 8: Xác định các loại vấn đề
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Biểu đồ xương cá

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP TÌM RA GIẢI PHÁP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 1

Bài 11: Bản đồ tư duy

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn