Kỹ năng làm việc hiệu quả

Khóa học kỹ năng làm việc hiệu quả online được xây dựng sẽ giúp mỗi học viên tạo dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp cùng các kỹ năng thiết yếu.

(0)

Kỹ năng làm việc hiệu quả - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

“Người nghiệp dư chỉ biết chiến thắng khi kết thúc, 

Người chuyên nghiệp biết chiến thắng khi bắt đầu”

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao cùng có 8 tiếng làm việc tại văn phòng mà có những người đạt hiệu quả công việc cao, luôn hoàn thành tốt, luôn được khen thưởng và vẫn có những người thường xuyên chậm tiến độ, chất lượng công việc kém ảnh hưởng đến cả hệ thống?

Để đạt được hiệu quả cao trong công việc đòi hỏi mỗi cá nhân cần có sự định hướng nghiêm túc ngay từ đầu trong việc xác định rõ mục tiêu công việc, phạm vi giao tiếp, tương tác trong công việc, lập kế hoạch và triển khai công việc rõ ràng theo từng bước… Chương trình “Kỹ năng làm việc hiệu quả” được xây dựng sẽ giúp mỗi học viên tạo dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp cùng các kỹ năng thiết yếu và các nghệ thuật giao tiếp - ứng xử tại đơn vị.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các chuyên viên trong các bộ phận của doanh nghiệp: Hành chính, kế toán, truyền thông, marketing, bán hàng…
  • Bất cứ cá nhân nào mong muốn nâng cao hiệu quả công việc 

Mục tiêu chương trình

  • Tạo dựng hình ảnh trong môi trường chuyên nghiệp.
  • Biết cách xác định các mục tiêu công việc.
  • Nắm vững phương pháp lập kế hoạch và xây dựng bản báo cáo hoàn chỉnh. 
  • Sắp xếp công việc hợp lý với thời gian làm việc hiệu quả.
  • Áp dụng quy trình giải quyết vấn đề trong các vấn đề phát sinh tại đơn vị. 
  • Tăng cường khả năng giao tiếp hiệu quả và tự tin với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan khóa học 1

Giới thiệu tổng quan về khóa học

Phần 1: TẠO DỰNG HÌNH ẢNH TRONG MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 2

Bài 2: Xây dựng thái độ tự tin chuyên nghiệp
Bài 3: Mười điều tâm niệm của chính bản thân mình

Phần 2: CÁC KỸ NĂNG THIẾT YẾU TRONG CÔNG VIỆC 10

Bài 4: Thiết lập mục tiêu
Bài 5: Khái niệm về kế hoạch trong công việc
Bài 6: Phân loại kế hoạch
Bài 7: Cách viết một bản kế hoạch
Bài 8: Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Bài 9: Ma trận thời gian
Bài 10: Quy luật Pareto
Bài 11: To do list
Bài 12: Phương pháp viết một bản báo cáo
Bài 13: Vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề

Phần 3: NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP _ ỨNG XỬ TẠI ĐƠN VỊ 2

Bài 14: Nghệ thuật giao tiếp ứng xử tại đơn vị
Bài 15: Đúc kết

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn