Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Khóa học ksẽ giúp bạn có cách nhìn nhận, đánh giá, kết luận, giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu nhất.ỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

(0)

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Cả cuộc đời của con người là một quá trình liên tục nhận ra và giải quyết vấn đề. Khi đánh giá một cá nhân, thông thường người ta quan tâm đến việc người đó có nhận ra các vấn đề của chính bản thân họ không ? và cách giải quyết ra sao ? Tuy nhiên, việc nhận diện, xác định chủ sở hữu, bản chất, các cách để giải quyết hiệu quả vấn đề của nhiều người hầu như thực hiện theo nhận thức chủ quan, chưa có bài bản. Kiến thức Kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn có cách nhìn nhận, đánh giá, kết luận, giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu nhất.

Đối tượng tham gia

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc). 
 • Các cấp giám đốc chức năng và đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp.
 • Các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp.
 • Những người mong muốn rèn luyện kỹ năng và nghệ thuật giải quyết vấn đề.

Mục tiêu chương trình

 • Nhận diện và thích nghi với các phong cách suy nghĩ khác nhau trong nhóm làm việc. 
 • Nhận diện và gỡ bỏ các rào cản đối với tinh thần sáng tạo của cá nhân và tập thể, nuôi dưỡng một môi trường làm việc khuyến khích tinh thần đổi mới.
 • Xác định và phân tích vấn đề mục tiêu, thực hiện theo từng bước ra quyết định và giải quyết vấn đề. 
 • Giải quyết vấn đề trên tinh thần hợp tác.
 • Tự tin tiến hành các bước tiếp theo với giải pháp được lựa chọn.
 • Tận dụng sức mạnh đội nhóm, trí tuệ tập thể để chọn lựa và quyết định giải pháp phù hợp nhất. 
 • Rèn luyện được Phong cách ra quyết định và hiểu được rào cản khi ra quyết định.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình 1

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ 4

Bài 1: Vấn đề là gì?
Bài 2: Phân loại vấn đề
Bài 3: Các nguyên nhân vì sao vấn đề không được giải quyết
Bài 4: Quy trình giải quyết vấn đề

Phần 2: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIÊU QUẢ 8

Bài 5: Các định vấn đề (P1)
Bài 5: Xác định vấn đề (P2)
Bài 6: Xác định nguyên nhân của vấn đề
Bài 7: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Phương pháp 5 tại sao (5 Whys)
Bài 8: Xác định nguyên nhân của vấn đề - Công cụ biểu đồ xương cá
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Ra quyết định
Bài 11: Thực thi giải pháp

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn