Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Khóa học kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên được xây dựng giúp học viên biết cách làm thế nào để thúc đẩy nhân viên làm việc hăng say, hết mình.

(0)

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Triết gia William James, trong một lần phát biểu tại Harvard, đã công bố công trình nghiên cứu của ông về sức mạnh tinh thần rằng: “Chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ của sức mạnh tinh thần, có thể đó chỉ là 10% so với khả năng tinh thần tiềm ẩn mà chúng ta có thể sử dụng".

Trong doanh nghiệp cũng vậy, đội ngũ nhân viên không phải luôn luôn phát huy hết khả năng làm việc của mình. Đôi khi, họ chỉ thể hiện được ra ngoài những khả năng bề nổi, dẫn đến chất lượng công việc chỉ ở mức trung bình, không có đột phá. Điều khiến một người phát huy khả năng tiềm ẩn, làm việc đến quên mình, có được chất lượng công việc xuất sắc sẽ phụ thuộc khá nhiều vào mức độ hiểu biết về bản chất con người của nhà quản trị. 

Làm thế nào để thúc đẩy nhân viên làm việc hăng say, hết mình? Khóa học “Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên” được xây dựng và thực hiện sẽ giúp các học viên tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận … trong doanh nghiệp

Mục tiêu chương trình

  • Học viên nắm được các triết lý về con người của Thế giới di động.
  • Hiểu được thế nào là Động lực, nắm rõ các nguyên tắc về tạo động lực, điều gì động viên nhân viên làm việc.
  • Nắm được cách thức phát triển năng lực cho nhân viên, các nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế.
  • Hiểu rõ làm sao để tạo sự gắn kết đội ngũ nhân viên với tổ chức.
  • Trong khóa học, học viên còn được tham gia các bài tập ứng dụng thực tế rất thiết thực.

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực

Bài 2: Điều gì động viên nhân viên

Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow

Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg

Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?

Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)

Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)

Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên

Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell

Bài 10: Mô hình cân bằng

Giảng viên

LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

Tiến sĩ Kinh tế Bulacan Sate University.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn