Kỹ năng giao tiếp hiệu quả online

Khóa học online kỹ năng giao tiếp hiệu quả cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách kết nối tình cảm với người khác.

(0)

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Có thể nói nghệ thuật giao tiếp ứng xử là hành trang để đi đến thành công. Trong công việc và trong cuộc sống, mỗi ngày bạn phải gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người, và công việc của bạn có suông sẻ, cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi hay khó khăn phụ thuộc rất nhiều vào những mối quan hệ tích cực mà bạn thiết lập được với mọi người chung quanh. 

 Khóa học “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả” sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp, biết cách kết nối tình cảm với người khác ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ và trở thành người khéo léo, dễ mến trong giao tiếp và ứng xử hàng ngày. 

Đối tượng tham gia

Khóa học hướng đến tất cả các đối tượng đang mong muốn xây dựng cho bản thân một nghệ thuật giao tiếp hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho cộng việc.

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành khóa học bạn có thể:

  • Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc hằng ngày. 
  • Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp và khách hàng. 
  • Cách tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp của bản thân qua giao tiếp.

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình 1

Giới thiệu tổng quan về khóa học

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP 4

Bài 1: Giao tiếp là gì? Và Phân loại giao tiếp
Bài 2: Mô hình giao tiếp – Chức năng và vai trò của giao tiếp
Bài 3: Phương tiện giao tiếp ngôn ngữ nói
Bài 4: Ngôn ngữ viết

Phần 2: MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC 5

Bài 5: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
Bài 6: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: Nét mặt - Nụ cười
Bài 7: Kỹ năng lắng nghe
Bài 8: Kỹ năng đặt câu hỏi (P1)
Bài 9: Kỹ năng đặt câu hỏi (P2)

Phần 3: TẠO DỰNG HÌNH ẢNH TRONG GIAO TIẾP 1

Bài 10: Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp

Giảng viên

TẠ THỊ PHƯỚC THẠNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn