Kỹ năng giao việc và ủy quyền

Khoá học kỹ năng giao việc và ủy quyền được các các chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm xây dựng sẽ giải đáp cho bạn cách quản lý nhân sự hiệu quả nhất.

(0)

Kỹ năng giao việc và ủy quyền - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Giao việc và ủy quyền là một trong những kỹ năng thiết yếu, cơ bản mà mỗi người quản lý cần nắm được.

Khi một mình, ta làm được rất ít; khi cùng nhau, ta làm được rất nhiều” – Helen Keller

Giao việc, ủy thác các nhiệm vụ quan trọng cho nhân viên trong nhóm, giải phóng thời gian để người quản lý có giải quyết các vấn đề cấp bách hơn. Đó là cách làm việc tập thể, tăng năng suất hiệu quả. Nếu thực hiện đúng cách, người quản lý có thể vận dụng tối đa hóa thời gian cũng như năng lực của từng người.

Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý vẫn còn băn khoăn không biết mình nên ủy thác cho nhân viên những việc gì, và ủy thác đạt có hiệu quả không? Nhân viên liệu có đủ năng lực để làm, và làm việc chăm chỉ đạt được mục tiêu đã đề ra?

Trong khóa học “Kỹ năng giao việc và ủy quyền” được thiết kế và xây dựng, các chuyên gia nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp cho bạn cách quản lý nhân sự hiệu quả nhất để giải phóng thời gian của bản thân và phát huy tối đa năng lực của tập thể.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Khóa học dành cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng, trưởng phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp);
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu bản chất của vấn đề giao việc và ủy quyền. Khi nào thì giao việc, khi nào thì ủy quyền;
  • Nắm được quá trình giao việc và ủy quyền gồm những phần việc gì;
  • Nắm được các kiến thức, kỹ năng cần phải có để giao việc và ủy quyền thành công. 

Nội dung chương trình

Bài 1: Thế nào là giao việc và ủy quyền ?

Bài 2: Làm sao để giao việc hiệu quả nhất

Bài 3: Giao việc hiệu quả

Bài 4: Lợi ích của giao việc và ủy quyền

Bài 5: Quy trình giao việc

Bài 6: Trao quyền và chia quyền

Bài 7: Nghệ thuật giao việc

Bài 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ

Giảng viên

Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Sales Manager & Trainer tại Công ty BHNT Prudential

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn