Kỹ năng hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm

Khóa học kỹ năng hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm được xây dựng góp phần tìm ra lời giải cụ thể cho “năng lực làm việc hiệu quả với những cộng sự khác.

(0)

Kỹ năng hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy cộng tác trong công việc đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất. Theo Gallup 500 tỷ $ là số tiền các doanh nghiệp bị thiệt hại hàng năm vì 70 % nhân viên không tập trung và không hợp tác trong công việc. Theo Conference Board 50% nhân viên không hài lòng với công việc vì không tìm được gắn kết với công việc và đồng nghiệp. 

Trong triết lý quản lý con người của các doanh nghiệp lớn trên thế giới, phương thức làm việc nhóm (teamwork) luôn được chú trọng và áp dụng hiệu quả. Tại Việt Nam, kỹ năng này ngày càng trở thành kỹ năng phổ biến và có tác dụng nâng cao hiệu quả công việc một cách rõ rệt. Đây chính là “tinh thần team-work”. Trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay, team-work không chỉ là một giá trị văn hóa của tổ chức, mà nó còn là giá trị của cá nhân. Bởi không ai có thể thành công và chiến thắng nếu chỉ có một mình; Tổ chức cũng không thể thành công nếu không có sự phối hợp làm việc nhịp nhàng giữa từng cá nhân và giữa các phòng ban với nhau.

Chương trình đào tạo "Kỹ năng hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm" nhằm góp phần tìm ra lời giải cụ thể cho “năng lực làm việc hiệu quả với những cộng sự khác trong một tập thể phức tạp” nói trên.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp;
  • Các thành viên trong Team hoặc cá nhân có mong muốn phát triển và hoàn thiện bản thân nhằm làm việc thành công cùng với những công sự khác trong team hoặc trong công ty.

Mục tiêu chương trình

  • Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết phải cải thiện năng lực teamwork trong môi trường kinh doanh hiện nay;
  • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình trong quá trình làm việc với sếp cũng như các cộng sự;
  • Nắm được những nguyên tắc, quy trình, phương pháp để nâng cao hiệu quả teamwork cho bản thân thông qua các kế hoạch cải thiện chỉ số Teamwork của bản thân.

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về hợp tác trong kinh doanh

Bài 2: Điều kiện hợp tác (P1)

Bài 2: Áp dụng nguyên tắc 3C trong làm việc nhóm (P2)

Bài 3: Yêu cầu khi thành lập nhóm (P1)

Bài 3: Số lượng người có ảnh hưởng đến mục tiêu nhóm hay không? (P2)

Bài 4: Yêu cầu đội nhóm hoạt động có hiệu quả (P1)

Bài 4: Cách xử lý khi thành viên trong nhóm không hoàn thành nhiệm vụ (P2)

Bài 5: Lãnh đạo nhóm (P1)

Bài 5: Làm thế nào để không quá thân thiết với một thành viên trong nhóm (P2)

Bài 6: Động học nhóm (P1)

Bài 6: Làm sao để giải quyết triệt để các xung đột trong nhóm (P2)

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn