Lập kế hoạch và tổ chức công việc

Khóa học online lập kế hoạch và tổ chức công việc giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả.

(0)

Lập kế hoạch và tổ chức công việc - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Tăng hiệu quả công việc thông qua lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bài bản, điều này sẽ giúp bạn xây dựng được một phong cách làm việc lạc quan, năng suất, giảm đáng kể thời gian và công sức cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra.

Năng suất là thước đo rất quan trọng cho sự hài lòng công việc, nâng cao năng lực tổng thể và phát triển sự nghiệp của bản thân. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức chính là một công cụ thiết yếu để tăng năng suất làm việc cũng như quản lý thời gian cá nhân hiệu quả.

Hiểu được điều này, khóa học “Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Công Việc” sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả và xây dựng các thói quen tốt trong việc tăng năng suất xử lý công việc.

Đối tượng tham gia

  • Ban lãnh đạo, nhà quản lý tại các doanh nghiệp;
  • Cán bộ, nhân viên các phòng ban;
  • Cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể:

  • Hiểu đúng về lập kế hoạch và tổ chức công việc cũng như những vai trò và lợi ích của việc lập kế hoạch và tổ chức công việc;
  • Biết cách xây dựng lịch trình công việc hiệu quả và nhanh chóng;
  • Biết cách sắp xếp và quản lý thông tin, hồ sơ dữ liệu hiệu quả;
  • Biết cách xác định nội dung công việc theo phương pháp khoa học;
  • Hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch công việc, sắp xếp, triển khai công việc, điều phối nguồn lực, theo dõi tiến độ và kiểm soát rủi ro.

Nội dung chương trình

Bài 1: Thiết lập mục tiêu Smart

Bài 2: Ví dụ thiết lập mục tiêu Smart

Bài 3: Lập kế hoạch quản lý thời gian

Bài 4: Thực hành liệt kê các công việc cần làm

Bài 5: Lập kế hoạch hành động và tổ chức triển khai công việc

Bài 6: Tổ chức phân công thực hiện

Bài 7: Kỹ năng báo cáo

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn