Quản trị cảm xúc

Khóa học quản trị cảm xúc được thực hiện nhằm giúp bạn rèn luyện, cân bằng tốt cảm xúc của bản thân, làm bước đệm vững chắc đi tới thành công.

(0)

Quản trị cảm xúc - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Cảm xúc là sự rung cảm từ trái tim của chính mình về một sự vật, một sự việc, một hiện tượng nào đó của người khác hay từ bản thân mình.

Thông minh là trí tụệ thiên sinh, sinh ra có sẵn, nếu cố gắng lớn lên bồi dưỡng thêm kiến thức và rèn luyện kỹ năng sẽ dễ thành công. Ngược lại, trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn rất nhiều lần trí tuệ thông minh và là cái cần rèn luyện suốt cả cuộc đời. Trí tuệ cảm xúc chính là thái độ sống, nó là sự tuân thủ, cố gắng, ước mơ, khát vọng, sự quan tâm, lý tưởng…. Khi tất cả kiến thức, kỹ năng, trình độ ngang nhau, thì thái độ sống quyết định tất cả.

Bởi vậy, khóa học “Quản trị cảm xúc” được thực hiện nhằm giúp bạn rèn luyện, cân bằng tốt cảm xúc của bản thân, làm bước đệm vững chắc đi tới thành công.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Tất cả các cá nhân mong muốn được trang bị kỹ năng quản trị cảm xúc, muốn thành công từ việc kiểm soát cảm xúc của bản thân mìn, không bị cảm xúc chi phối. 

Mục tiêu chương trình

  • Khóa học định hướng cho các học viên hiểu rõ về cảm xúc và cách quản trị cảm xúc của bản thân.
  • Giúp học viên phân loại cảm xúc, hiểu rõ nguyên nhân sinh ra cảm xúc và vai trò trong cuộc sống
  • Nắm được kỹ năng quản lý, phương pháp kiểm soát cảm xúc trong mọi hoàn cảnh

Nội dung chương trình

Bài 1: Công thức thành công của người thành đạt

Bài 2: Tư duy khác biệt

Bài 3: Cảm xúc là gì? Phân loại cảm xúc (P1)

Bài 4: Cảm xúc là gì? Phân loại cảm xúc (P2)

Bài 5: Nguyên nhân sinh ra cảm xúc

Bài 6: Kỹ năng quản trị cảm xúc

Bài 7: 6 chiếc mũ tư duy

Bài 8: Phản ứng của cảm xúc trong cuộc sống

Bài 9: Các phương pháp kiểm soát cảm xúc (P1)

Bài 10: Các phương pháp kiểm soát cảm xúc (P2)

Bài 11: Mục tiêu của quản trị cảm xúc

Giảng viên

Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

Sales Manager & Trainer tại Công ty BHNT Prudential

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn