Đàm phán trong kinh doanh

Khóa học đàm phán trong kinh doanh được thiết kế mang đến cho học viên những kỹ năng đàm phán quan trọng trong kinh doanh.

(0)

Đàm phán trong kinh doanh - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải là người mềm dẻo như ngọn cỏ và cứng rắn như một khối đá”. Francois De Cailere – Nhà đàm phán thương thuyết nổi tiếng của Pháp đã nói. Hiểu rõ điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn hiểu rõ một trong những kỹ năng đàm phán quan trọng trong kinh doanh. Khái niệm “win-win” (mọi người cùng thắng) đang ngày càng trở nên phổ biến trên thương trường. Một cuộc đàm phán kết thúc tốt đẹp không nhất định (và cũng không nên) là một cuộc đàm phán phải có kẻ thắng người thua. Kinh doanh hiện đại ngày nay đang dần chú trọng quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì mục tiêu cùng có lợi nhuận, và “chiến thắng” của người này không nhất định phải xây trên “thất bại” của người khác.

Đối tượng tham gia

  • Các cấp lãnh đạo & Quản lý Doanh nghiệp. 
  • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong Doanh nghiệp.
  • Những người mong muốn nâng cao kỹ năng đàm phán

Mục tiêu chương trình

  • Triển khai một phương pháp đàm phán hiệu quả.
  • Xây dựng một ma trận đàm phán.
  • Phân tích một bản phác thảo hợp đồng và nhận diện các lỗ hổng chính.
  • Thực hiện đàm phán trong hoạt động kinh doanh quốc tế không thường xuyên.
  • Thực hiện đàm phán trong quan hệ đối tác quốc nội/quốc tế.
  • Thực hiện đàm phán trong hợp đồng dịch vụ quốc nội/quốc tế.

Nội dung chương trình

Bài 1: Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh - Quyền lực trong đàm phán (P1)

Bài 1: Tổng quan về đám phán trong kinh doanh - Quyền lực trong đàm phán (P2)

Bài 2: Quy trình đàm phán (P1)

Bài 2: Quy trình đàm phán (P2)

Bài 3: Các chiến lược quan trọng trong đàm phán

Bài 4: Những biện pháp bổ sung cho chiến lược đàm phán

Bài 5: Thủ đoạn

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn