Trưởng phòng Kinh doanh

Khóa học trưởng phòng Kinh doanh sẽ giúp bạn trang bị kiến thức hoạch định chiến lược công ty, kế hoạch kinh doanh – marketing, giám sát hoạt động kinh doanh.

(0)

Trưởng phòng Kinh doanh - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Bạn từng nghĩ Trưởng phòng Kinh doanh sẽ là những cá nhân thường xuyên nằm trong TOP có doanh số cao nhất công ty. Thực tế không phải như vậy, đó chỉ là yếu tố cần có mà chưa đủ. Một vị trí quan trọng ảnh hưởng lớn đến doanh số của cả công ty sẽ cần phải đáp ứng được rất nhiều yêu cầu như: có thể tham mưu cho BGĐ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể hoạch định chiến lược công ty, kế hoạch kinh doanh – marketing, triển khai theo dõi, đôn đốc, giám sát hoạt động kinh doanh, giải quyết đầu ra, khách hàng, thương hiệu, xây dựng định vị sản phẩm, cạnh tranh, phân khúc thị trường, chịu trách nhiệm kết quả sản xuất kinh doanh trước BGĐ…

Nếu bạn đặt mục tiêu trở thành một Trưởng phòng Kinh doanh của doanh nghiệp thì khóa học “Trưởng phòng Kinh doanh” sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó với những kiến thức - kỹ năng quan trọng nhất. 

Đối tượng tham gia

  • Ban giám đốc các công ty
  • Các Trưởng phòng Kinh doanh cần bổ sung kiến thức và kỹ năng
  • Các chuyên viên/nhân viên kinh doanh đang có mong muốn trở thành một trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 

Mục tiêu chương trình

  1. Giúp học viên xác định rõ chức năng nhiệm vụ TPKD
  2. Có thể xây dựng tổ chức phòng kinh doanh
  3. Lập kế hoạch kinh doanh, triển khai công việc cho đội Sales
  4. Đàm phán xây dựng thị trường hệ thống phân phối bán hàng
  5. Quản trị kinh doanh trên địa bàn hoạt động.
  6. Đánh giá kết quả và xây dựng hệ thống KPI của đội ngũ kinh doanh. 

Nội dung chương trình

Bài 1: Chân dung trưởng phòng kinh doanh

Bài 2: Chức năng và vai trò của trưởng phòng kinh doanh

Bài 3: Cách xây dựng bộ máy trong phòng kinh doanh (Phần 1)

Bài 4: Cách xây dựng bộ máy trong phòng kinh doanh (Phần 2)

Bài 5: Tổ chức và bố trí công việc

Bài 6: Phân công công việc

Bài 7: Công tác quản lý (Phần 1)

Bài 8: Công tác quản lý (Phần 2)

Bài 9: Quản trị địa bàn kinh doanh

Bài 10: Khảo sát địa bàn thị trường

Bài 11: Chọn lựa kênh phân phối

Bài 12: Phân loại khách hàng

Bài 13: Chiến thuật phát triển địa bàn

Bài 14: Phân công và triển khai kế hoạch kinh doanh

Bài 15: Hoạch định mục tiêu kinh doanh

Bài 16: Xây dựng KPI công việc đo lường đánh giá kết quả nhân viên (Phần 1)

Bài 17: Xây dựng KPI công việc đo lường đánh giá kết quả nhân viên (Phần 2)

Giảng viên

NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của tập đoàn P&G

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn