Phát triển năng lực Lãnh đạo

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” nằm trong hệ thống chương trình CEO online sẽ mang đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất.

(0)

Phát triển năng lực Lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Lãnh đạo vừa là khoa học vừa là nghệ thuật quan trọng nhất trong quản trị nhân sự. Đó là một quá trình TẠO ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, người lãnh đạo tác động đến nhân viên cấp dưới làm việc tự giác, nhằm đạt mục tiêu mong muốn. 

Lãnh đạo là tập trung giải quyết vấn đề, định hướng mục tiêu chiến lược, tạo ảnh hưởng và thúc đẩy động lực làm việc bằng quyền lực cá nhân tác động đến người khác.

Mỗi người khác nhau có tính cách khác nhau, nếu bạn làm sếp đừng cố gắng thay đổi người khác theo ý mình mà hãy thay đổi phương pháp của mình phù hợp với họ.

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” nằm trong hệ thống chương trình CEO online sẽ mang đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất dành cho một CEO trong thời đại hội nhập hiện nay. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Ban lãnh đạo và Quản lý doanh nghiệp
  • Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các cá nhân mong muốn học tập để nâng cao kỹ năng lãnh đạo

Mục tiêu chương trình

  • Cung cấp cho học viên những nền tảng của nhà lãnh đạo.
  • Sự khác nhau giữa chức năng Quản lý và chức năng Lãnh đạo là gì.
  • Phân tích những ví dụ điển hình trong các tình huống cụ thể.
  • Xây dựng phong cách lãnh đạo phù hợp với bản thân. 
  • Trang bị những kỹ năng lãnh đạo thành công như thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch hành động, động viên đánh giá nhân sự…

Nội dung chương trình

Bài mở đầu: Giới thiệu tổng quan về chương trình: Lãnh đạo là gì? 1

Bài 1: Lãnh đạo là gì?

Phần 1: NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO 3

Bài 2: Lãnh đạo kiểu chủ và kiểu nhà lãnh đạo
Bai 3: Quyền lực của nhà lãnh đạo CEO
Bài 4: Năng lực quản trị của CEO

Phần 2: QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO 4

Bài 1: Sự khác nhau giữa chức năng quản lý và chức năng lãnh đạo là gì?
Bài 2: Tỷ lệ quản trị thời gian giữa các cấp
Bài 3: Công cụ quản lý PDCA
Bài 4: Quản lý theo mục tiêu

Phần 3: LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG 8

ài 2: Phương pháp lãnh đạo theo tình huống
Bài 3: Phong cách quản trị chuyên quyền
Bài 4: Phong cách quản trị dân chủ
Bài 5: Quản trị huấn luyện
Bài 6: Phong cách quản trị độc tài
Bài 7: Lãnh đạo cấp dưới theo phong cách D.I.S.C
Bài 8: Ứng dụng phong cách lãnh đạo
Bài 1: Ví dụ tình huống

Phần 4: CÁC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 8

Bài 1: Thiết lập mục tiêu phải đảm bảo
Bài 2: Chức năng kiểm soát của quản lý
Bài 3: Kỹ năng động viên
Bài 4: Mô hình nhu cầu động viên trong quản trị nhân sự
Bài 5: Phân tích nhu cầu động viên và ứng dụng nhu cầu động viên
Bài 6: Kỹ năng giao tiếp thông tin 2 chiều
Bài 7: Định nghĩa làm việc nhóm là gì?
Bài 8: Các giai đoạn phát triển nhóm

Giảng viên

HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về quản trị.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn