Nghệ thuật tứ dung - tứ trọng

Khoá học nghệ thuật tứ dung - tứ trọng được xây dựng và triển khai sẽ là chìa khóa quan trọng, giúp các nhà lãnh đạo dùng người đạt hiệu quả tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp.

(0)

Nghệ thuật tứ dung - tứ trọng - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Nghệ thuật dùng người luôn đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp. Việc tuyển chọn nhân tài từ trước tới nay chưa bao giờ là việc đơn giản. "Làm thế nào để chọn ra được những người đủ đức đủ tài để phục vụ lợi ích công ty?", “Làm thế nào để các nhân viên gắn bó và hết mình vì doanh nghiệp?” Đó là những câu hỏi chung của rất nhiều nhà "cầm quân" tại các công ty lớn trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Khóa học “Nghệ thuật tứ dung - tứ trọng” được xây dựng và triển khai sẽ là chìa khóa quan trọng, giúp các nhà lãnh đạo dùng người đạt hiệu quả tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng, trưởng phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp);
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Học viên nắm được thế nào là nghệ thuật tứ dung, tứ trọng – 2 nghệ thuật dùng người quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.
  • Nắm được các yếu tố trong nghệ thuật “Tứ dung”: dung tài, dung ngôn, dung thác, dung oán
  •  Nắm được các yếu tố trong nghệ thuật “Tứ trọng”: Trọng thị, trọng điểm, trọng thưởng
  • Hiểu được các đặc điểm của người tài và nắm được các bí quyết sử dụng người -tài.
  • Trên cơ sở đó, học viên có áp dụng thành công các bí quyết dùng người tại doanh nghiệp mình, góp phần nâng cao năng suất làm việc.

Nội dung chương trình

Bài 1: Nghệ thuật Tứ Dung Phần 1

Bài 2: Nghệ thuật Tứ Dung Phần 2

Bài 3: Nghệ thuật Tứ Dung Phần 3

Bài 4: Nghệ thuật Tứ Dung Phần 4

Bài 5: Nghệ thuật Tứ Dung Phần 5

Bài 6: Nghệ thuật Tứ Trọng Phần 1

Bài 7: Nghệ thuật Tứ Trọng Phần 2

Giảng viên

Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên

Giảng viên cao cấp Chương trình CEFE Việt Nam, cố vấn cấp cao Chương trình Khởi nghiệp quốc gia.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn