Nghệ thuật lãnh đạo

Chương trình “Nghệ thuật lãnh đạo” sẽ mang đến một bức tranh tổng quát về các kỹ năng của nhà lãnh đạo, giúp người học định hướng và xây dựng phong cách lãnh đạo.

(0)

Nghệ thuật lãnh đạo - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Kỹ năng lãnh đạo được định nghĩa là khả năng định hướng, tạo ảnh hưởng và điều phối mọi người cùng hướng về một mục tiêu, là khả năng động viên và thúc đẩy mọi người tự hành động cũng như chịu trách nhiệm với chính hành động đó. 

Nhiều người vẫn cho rằng các nhà lãnh đạo tài ba trên thế giới đều do bẩm sinh. Nhưng thực sự không phải vậy. Tất cả các kỹ năng của nhà lãnh đạo đều cần phải học hỏi, trau dồi, rèn luyện từ khả năng nhìn xa trông rộng, xây dựng các chiến lược, dự đoán cơ hội tương lai… đến đào tạo và phát triển đội ngũ... Chương trình “Nghệ thuật lãnh đạo” sẽ mang đến một bức tranh tổng quát về các kỹ năng của nhà lãnh đạo, giúp người học định hướng và xây dựng phong cách lãnh đạo mang màu sắc cá nhân. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  •  Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
  • Các nhà quản lý tương lai
  • Cá nhân mong muốn thành công từ các kỹ năng lãnh đạo.
  • Những người có hoài vọng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu rõ vai trò của một nhà lãnh đạo/Tầm quan trọng của những kỹ năng trong lãnh đạo.
  • Có sự thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý, xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo riêng biệt.
  • Làm chủ bộ kỹ năng, sở hữu công thức giúp bạn xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, chuyên nghiệp.
  • Đủ năng lực và kỹ năng dẫn dắt, định hướng một tập thể, tổ chức đi lên để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
  • Phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý con người và quản lý thay đổi.

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu tổng quan chương trình

Bài 2: Các tố chất cần thiết của lãnh đạo

Bài 3: Phong cách tự tin của người lãnh đạo

Bài 4: Sự bình tĩnh của người lãnh đạo

Bài 5: Nâng cao năng lực sáng tạo

Bài 6: Phong cách và Thần thái

Bài 7: Kỹ năng lãnh đạo

Bài 8: Kiến thức của người lãnh đạo

Bài 9: Những yếu tố quan trọng của nhà lãnh đạo

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn