Tư tưởng về quản trị

Khóa học tư tưởng quản trị sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức quan trọng các mô hình tổ chức hợp lý, duy lý, kỷ luật trong tổ chức, hiệu quả lao động.

(0)

Tư tưởng về quản trị - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Tư tưởng quản trị là tầm nhìn, suy nghĩ, là sự đánh giá khách quan của nhà quản trị đã rút ra trong thực tiễn nhằm mang lại tầm nhìn mới mẻ về quản trị. Nói đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam hay thế giới đều không thể không nói tới sự góp phần hết sức quan trọng của những tư tưởng quản trị.

Tư tưởng quản trị bao gồm những tư tưởng về các mô hình tổ chức hợp lý, duy lý, kỷ luật trong tổ chức, hiệu quả lao động, những hạn chế của tổ chức duy lý…. Dựa trên các tư tưởng này, các doanh nhân có thể nắm được ưu, nhược điểm của những cách suy nghĩ, của những mô hình tổ chức kinh tế, từ đó lựa chọn hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình.

Khóa học “Tư tưởng về quản trị” sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức quan trọng về lĩnh vực này.

đối tượng tham gia

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức về tư tưởng quản trị

mục tiêu chương trình

  • Sau khi học tập, học viên nắm được những khái niệm xung quanh tư tưởng quản trị, bao gồm khái niệm duy lí và hợp lí hóa, khái niệm lãnh đạo.
  • Nắm được mô hình tổ chức hợp lý tối ưu, các nội dung về kỷ luật trong tổ chức, hiệu quả lao động.
  • Nắm được các nội dung kiến thức về sự đề bạc và tính dự báo trong tổ chức
  • Học viên nắm được những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý.

Nội dung chương trình

Bài 1: Khái niệm duy lí và hợp lí hoá

Bài 2: Khái niệm hợp lý hoá

Bài 3: Mô hình tổ chức hợp lý tối ưu

Bài 4: Kỷ luật trong tổ chức

Bài 5: Hiệu quả lao động

Bài 6: Các hành động hợp lý

Bài 7: Sự đề bạt và tính dự báo trong tổ chức

Bài 8: Phân tích khái niệm lãnh đạo

Bài 9: Những hạn chế trong hệ thống tổ chức duy lý

Bài 10: Tổng kết và đánh giá

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn