Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa

Khóa học online lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa sẽ trang bị cho học viên nhiều kiến thức, kỹ năng để bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa.

(0)

Lãnh đạo trong thời đại toàn cầu hóa - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Hiện nay, không quốc gia nào có thể thoát khỏi sự tác động của toàn cầu hóa. Xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa không những mang lại nhiều cơ hội mà còn rất nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Nó đòi hỏi chủ doanh nghiệp không chỉ là người có tâm mà còn phải có tầm, thể hiện qua năng lực lãnh đạo, tạo động lực, thúc đẩy nhân viên sáng tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp để giữ chân họ.

Do đó, nhà quản lý cần trang bị cho mình nhiều kiến thức, kỹ năng hơn nữa để không chậm chân hơn so với xu thế thời đại.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp.
  • Các nhà quản lý tương lai.
  • Cá nhân mong muốn thành công từ các kỹ năng lãnh đạo
  • Những người có hoài vọng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

  • Hiểu rõ vai trò của một nhà lãnh đạo/ Tầm quan trọng của những kỹ năng trong lãnh đạo, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa.
  • Có sự thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý, xây dựng cho mình một phong cách lãnh đạo riêng biệt.
  • Làm chủ bộ kỹ năng, sở hữu công thức giúp bạn xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, chuyên nghiệp.
  • Đủ năng lực và kỹ năng dẫn dắt, định hướng một tập thể, tổ chức đi lên để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
  • Phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý con người và quản lý thay đổi.

Nội dung chương trình

Bài 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo

Bài 2: Chân dung người lãnh đạo mới

Bài 3: Các tố chất nhà lãnh đạo

Bài 4: Các năng lực tự hiểu biết bản thân mình

Bài 5: Các năng lực hiểu biết bản thân (tiếp)

Bài 6: Các khả năng học tập lãnh đạo trong bối cảnh

Bài 7: Sứ mạng, nhiệm vụ nhà lãnh đạo trong bối cảnh mới

Bài 8: Các kỹ năng tố chất nhà lãnh đạo

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn