Thuần hóa “ngựa chứng” trong doanh nghiệp

Khoá học thuần hóa “ngựa chứng” trong doanh nghiệp giúp hiểu rõ về những kiểu nhân viên cần thuần hóa như: người cực kỳ ích kỷ, người 2 mặt, người trốn việc,...

(0)

Thuần hóa “ngựa chứng” trong doanh nghiệp - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

“Ngựa chứng” là một con ngựa bất kham, rất khó thuần phục. Nếu sử dụng ngựa chứng, người cưỡi cẩn thận kẻo có lúc bị nó đá hậu. Khái niệm này còn được dùng để chỉ những hành vi không tuân thủ, hợp tác và đặt cái tôi của mình lên trên hết.

Trong các công ty, những thành phần “ngựa chứng” thường khiến đội ngũ quản lý khá khó chịu vì thái độ làm việc của họ. Họ có thể làm việc không báo cáo, giờ giấc thất thường, thích làm việc độc lập hoặc hay trốn việc, sao lãng nhiệm vụ,… Tuy nhiên, nhiều “ngựa chứng” lại có chuyên môn cao hoặc vì nhiều lý do khác mà doanh nghiệp rất mong muốn giữ lại những người này trong công ty. Lúc này, việc thuần hóa “ngựa chứng” là rất cần thiết. 

Thông qua khóa học “Thuần hóa “ngựa chứng” trong doanh nghiệp”, học viên sẽ tìm được các biện pháp để “thu phục” những con ngựa khó tính này.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Lãnh đạo các doanh nghiệp: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc...
  • Các cấp quản lý mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng về công tác quản lý nhân sự, thuần hóa các ngựa chứng trong doanh nghiệp

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  • Tham gia khóa học, học viên sẽ hiểu rõ về khái niệm “ngựa chứng”.
  • Hiểu rõ về những kiểu nhân viên cần thuần hóa như: người cực kỳ ích kỷ, người 2 mặt, người trốn việc, người hay bắt nạt, người sao lãng, người quá nhiệt tình. Từ đó, có biện pháp thích hợp để điều chỉnh với từng kiểu “ngựa chứng”.
  • Học viên còn được trang bị kỹ năng về các nguyên tắc chung để thuần hóa “ngựa chứng”.

Nội dung chương trình

Giới thiệu khoá học

Bài 1: Định nghĩa "Ngựa chứng"

Bài 2: Người cực kỳ ích kỷ

Bài 3: Người 2 mặt

Bài 4: Người trốn việc

Bài 5: Người bạo hành

Bài 6: Người xao lãng công việc

Bài 7: Người quá nhiệt tình

Bài 8: Các nguyên tắc chung để thuần hoá

Giảng viên

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn