Những nhà lãnh đạo vĩ đại

Khóa học online những nhà lãnh đạo vĩ đại cung cấp cho bạn “chìa khoá” để thành công và có được khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công.

(0)

Những nhà lãnh đạo vĩ đại - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Lãnh đạo là một nghệ thuật! Bản thân mỗi người có thể có hoặc không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, tuy nhiên, để khả năng lãnh đạo đạt đến mức “nghệ thuật” và đem lại lợi ích cao nhất cho tập thể, bạn cần học hỏi và tự rèn luyện bản thân không ngừng!

Lãnh đạo là yếu tố then chốt trong việc duy trì sự thành công của tổ chức. Hiệu quả của cá nhân và tổ chức luôn tỷ lệ thuận với năng lực lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả và người lãnh đạo luôn được "đẩy giới hạn lên cao" bằng mọi cách. 

Bạn mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, có khả năng thống soái, truyền cảm hứng cho nhân viên của mình, khóa học “Những nhà lãnh đạo vĩ đại” sẽ cho bạn “chìa khoá” để thành công và có được khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công. 

Đối tượng tham gia

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý tương lai
 • Cá nhân mong muốn thành công từ các kỹ năng lãnh đạo.
 • Những người có hoài vọng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

 • Hiểu rõ vai trò của một nhà lãnh đạo
 • Có được công thức giúp bạn xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, chuyên nghiệp.
 • Có sự thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý, xây dựng cho mình một phong thái lãnh đạo đỉnh cao.
 • Đủ năng lực và kỹ năng dẫn dắt, định hướng một tập thể, tổ chức đi lên để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
 • Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả.
 • Phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý con người và quản lý thay đổi

Nội dung chương trình

Bài 1: Giới thiệu về nghệ thuật lãnh đạo

Bài 2: Tư duy chiến lược

Bài 3: Quản lý con người

Bài 4: Quản lý con người (tiếp)

Bài 5: Quản lý sự thay đổi

Bài 6: Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Bài 7: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Bài 7: Kỹ năng ra quyết định (tiếp)

Bài 8: Tố chất cần thiết cho lãnh đạo

Bài 9: Nhà lãnh đạo vĩ đại – lý tưởng và thực tế

Giảng viên

Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia đào tạo và tư vấn.

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn