Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online

Khóa học CHRO Online giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp được xây dựng với mục đích giúp các công ty/tổ chức xây dựng được đội ngũ nhân sự vững mạnh.

(0)

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - CHRO Online - Khóa học CEO

Giới thiệu khoá học

Con người là chìa khóa của thành công”. Vì vậy, tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực để đưa đến thành công xưa nay đã được nâng lên thành nghệ thuật. Gia Cát Lượng - nhà chính trị quân sự kiệt xuất trong lịch sử cho rằng: phương thức cơ bản trong trị quốc chính là sử dụng nhân tài. Mỗi doanh nghiệp đều có thể áp dụng tư tưởng đó trong các hoạt động của mình.

Tuy nhiên, quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đang bị xem nhẹ hoặc chưa có cách hiểu chính xác. Và một thực tế nữa đó là tại nước ta vẫn còn rất ít những CHRO đích thực.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này những CHRO không chỉ là người quản trị nhân sự mà còn phải vượt qua góc nhìn quản trị nội bộ, cần có tầm nhìn xa hơn, tư duy một cách có hệ thống bài bản hơn, biết cách hoạch định và tổ chức đội ngũ, xây dựng văn hóa hỗ trợ cho chiến lược của doanh nghiệp. Đã đến lúc CHRO cần đến những năng lực mới để có thể tham gia bàn tròn chiến lược của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo: “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” được xây dựng với mục đích giúp các công ty/tổ chức xây dựng được đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả, đưa doanh nghiệp phát triển và hội nhập thành công. 

Đối tượng tham gia

  • Hiểu được chân dung của một Giám đốc Nhân sự trong thời đại CN 4.0
  • Nắm được những xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO cần có như: khả năng quản trị cuộc đời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty … 

Mục tiêu chương trình

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Nội dung chương trình

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI - Chuyên gia Lê Thẩm Dương 15

Giới thiệu tổng quan về chương trình
Bài 1: Mục tiêu tối thượng của cuộc đời
Bài 2: Phương tiện để đạt mục tiêu
Bài 3: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P1)
Bài 4: Phân tích về Định vị bản thân và Chiến lược cuộc đời (P2)
Bài 5: Hành động - Xây dựng tinh thần (P1)
Bài 6: Hành động – Xây dựng tinh thần (P2)
Bài 7: Hành động – Xây dựng tinh thần (P3)
Bài 8: Đưa mình vào lĩnh vực mình mạnh và Tiếp tục cải thiện.
Bài 9: Loại bỏ các tật xấu
Bài 10: Không cố làm ở lĩnh vực không sở trường và hành động theo ý chí
Bài 11: Quản trị thời gian (P1)
Bài 12: Quản trị thời gian (P2)
Bài 13: Giữ nguyên tắc tập trung và sự rèn luyện sâu
Bài 14: Rèn luyện có mục tiêu, có sự lặp lại.

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Bài 1: Nội dung tổng quan
Bài 2: Nghiên cứu thị trường
Bài 3: Những lưu ý khi khởi nghiệp và nghiên cứu thị trường
Bài 4: Các hoạt động chính trong một doanh nghiệp
Bài 5: Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
Bài 6: Quản lý đội ngũ nhân sự (P1)
Bài 7: Quản lý đội ngũ nhân sự (P2)
Bài 8: Quản trị tài chính

CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG MỘT CHRO CHUYÊN NGHIỆP - Chuyên gia Phạm Văn Chính 8

Bài 5: Không ngừng học tập
Bài 6: Giao tiếp hiệu quả
Bài 7: Thực hiện công việc dựa trên hành vi đóng góp Giá trị & Đạo đức
Bài 8: Biết cách đo lường
Bài 1: Giám đốc nhân sự - Một đối tác chiến lược
Bài 2: Giám đốc nhân sự - Một chuyên gia về hành chính
Bài 3: Giám đốc nhân sự - Một cầu nối
Bài 4: Giám đốc nhân sự - Tác nhân của sự thay đổi

CHUYÊN ĐỀ 4: TỔ CHỨC BỘ PHẬN NHÂN SỰ - Chuyên gia Nguyễn Lâm Tuấn 9

Bài 1: Tổng Quan Về Tổ Chức Bộ Máy Nhân Sự
Bài 2: Quy Trình Xây Dựng Bộ Máy Nhân Sự
Bài 3: Phân Tích Thông Tin Để Hoạch Định Chiến Lược
Bài 4: Nghiên Cứu Mong Muốn Của Lãnh Đạo
Bài 5: Hoạch Định Mục Tiêu
Bài 6: Hoạch Định Bộ Máy
Bài 7: Xây Dựng Bộ Máy Tổ Chức
Bài 8: Tổ Chức Và Bố Trí Công Việc Cho Nhân Sự
Bài 9: 5 Bước Bố Trí Công Việc Cho Nhân Sự

CHUYÊN ĐỀ 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ TINH GỌN - Chuyên gia Phạm Văn Chính 9

Giới thiệu khoá học
Bài 1: Các loại chiến lược
Bài 2: Quy trình hoạch định chiến lược
Bài 3: Đánh giá yếu tố bên ngoài
Bài 4: Đánh giá yếu tố bên trong
Bài 5: Lập chiến lược
Bài 6: Thiết lập bản đồ chiến lược
Bài 7: Thiết lập Scorecard
Bài 8: Thiết lập Dashboard

CHUYÊN ĐỀ 6. XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - Chuyên gia Trương Thị Mai 10

Bài 1: Văn hoá doanh nghiệp là gì?
Bài 2: Thực chất của văn hoá doanh nghiệp ( Phần 1)
Bài 3: Thực chất của văn hoá doanh nghiệp ( Phần 2)
Bài 4: Hai dạng văn hoá doanh nghiệp
Bài 5: Vai trò của lãnh đạo và nhân viên trong phát huy văn hoá doanh nghiệp
Bài 6: Vấn đề văn hoá vùng miền
Bài 7: Giải pháp nâng cao văn hoá doanh nghiệp (Phần 1)
Bài 8: Giải pháp nâng cao văn hoá doanh nghiệp (Phần 2)
Bài 9: Giải pháp nâng cao văn hoá doanh nghiệp (Phần 3)
Bài 10: Vai trò của lãnh đạo

CHUYÊN ĐỀ 7. TUYỂN DỤNG VÀ BỔ DỤNG - Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải 12

Bài giới thiệu
Bài 1: Thực trạng các vấn đề của doanh nghiệp hiện nay
Bài 2: Những thách thức trong tuyển dụng
Bài 3: Những hậu quả khi tuyển dụng sai
Bài 4: Tuyển dụng là gì?
Bài 5: Làm thế nào là sự phù hợp trong tuyển dụng?
Bài 6: Phân tích kỹ năng cần có của nhân viên bán hàng
Bài 7: Kỹ năng phỏng vấn hành vi
Bài 8: Giai đoạn phỏng vấn hành vi
Bài 9: Cấu trúc phỏng vấn Star
Bài 10: Những lưu ý khi phỏng vấn
Bài 11: Tổng kết về tuyển dụng và bổ dung

CHUYÊN ĐỀ 8. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ - Chuyên gia Nguyễn Lâm Tuấn 9

Bài 1: Mục Tiêu Của Việc Đào Tạo Nhân Sự
Bài 2: Đào Tạo Là Gì?
Bài 3: Các Công Đoạn Khác Nhau Của Đào Tạo
Bài 4: Một Số Giải Pháp Để Lãnh Đạo Và Nhân Viên Cùng Thực Hiện Đào Tạo
Bài 5: Quy Trình Đào Tạo Nhân Viên
Bài 6: Khi Nào Cần Đào Tạo Nhân Viên
Bài 7: 5 Bước Đào Tạo Nhân Viên
Bài 8: Thiết Kế Đào Tạo
Bài 9: Đánh Giá Sau Đào Tạo

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN - Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải 10

Bài 1: Những khó khăn thường gặp khi đánh giá nhân viên
Bài 2: Lợi ích của đánh giá hiệu quả công việc
Bài 3: Xác định mụa tiêu của đơn vị
Bài 4: Quy trình đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân
Bài 5: Xác lập mục tiêu của nhân viên
Bài 6: Các yếu tố cấu thành mục tiêu
Bài 7: Lợi ích của việc xây dựng mục tiêu
Bài 8: Xây dựng mực độ đánh giá
Bài 9: Xây dựng thang điểm chung
Bài 10: Những vấn đề thường gặp

CHUYÊN ĐỀ 10. LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ - Chuyên gia Phạm Văn Chính 10

Bài 1: Tổng quan về lương và chế độ đãi ngộ trong một doanh nghiệp
Bài 2: Lương và chế độ đãi ngộ trực tiếp - Xây dựng thang bảng lương
Bài 3: Lương và chế độ đãi ngộ trực tiếp - Các phần thưởng
Bài 4: Lương và chế độ đãi ngộ gián tiếp – Theo luật định
Bài 5: Lương và chế độ đãi ngộ gián tiếp - Tự nguyện
Bài 6: Mối quan hệ giữa trả lương với sự công bằng và tạo động lực
Bài 7: Các yếu tố bên ngoài quyết định
Bài 8: Các yếu tố bên trong quyết định
Bài 9: Các trách nhiệm
Bài 10: Công thức đo lường

CHUYÊN ĐỀ 11. KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN - Chuyên gia Lê Như Hiếu 10

Bài 1: Khái niệm và nguyên tắc tạo động lực
Bài 2: Điều gì động viên nhân viên
Bài 3: Tháp nhu cầu Maslow
Bài 4: Học thuyết 2 nhân tố Frederick Herzberg
Bài 5: Làm sao để tạo nên sư gắn kết giữa nhân viên và tổ chức?
Bài 6: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P1)
Bài 7: Nguyên tắc đối nhân xử thế - Đắc Nhân Tâm (P2)
Bài 8: Cách thức phát triển năng lực cho nhân viên
Bài 9: 5 cấp lãnh đạo của John Maxwell
Bài 10: Mô hình cân bằng

CHUYÊN ĐỀ 12. Talent Management - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Lesson 1: Talent Management
Lesson 2: Finding Talent
Lesson 3: Recruiting
Lesson 4: Recruiting
Lesson 5: Developing talent
Lesson 6: Retaining Talent
Lesson 7: Retaining Talent
Lesson 8: Summing Up

CHUYÊN ĐỀ 13. PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG - Chuyên gia Đỗ Ngân Bình 20

Bài 1: Vận dụng pháp luật lao động trong việc ký kết hợp đồng lao động
Bài 2: Vận dụng pháp luật vào hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề
Bài 3: Vận dụng pháp luật trong việc ký kết hợp đồng đào tạo nâng cao tay nghề
Bài 4: Vận dụng pháp luật về tiền lương
Bài 5: Vận dụng pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội
Bài 6: Vận dụng quy định pháp luật trong việc điều chuyển người lao động làm công việc khác
Bài 7: Vận dụng quy định pháp luật trong việc chấm dứt hợp đồng lao động
Bài 8: Vận dụng quy định pháp luật trong việc xử lý kỷ luật lao động
Bài 9: Vận dụng quy định pháp luật trong việc yêu cầu người lao động bồi thường trách nhiệm vật chất
Bài 10: Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi
Bài 11: Vận dụng linh hoạt các khoảng trống
Bài 12: Nội quy lao động
Bài 13: Thoả ước lao động tập thể
Bài 14: Mẫu hợp đồng liên quan đến quản trị nhân sự
Bài 15: Xây dựng quy trình nội bộ về Quản trị nhân sự
Bài 16: Quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại nội bộ
Bài 17: Quản trị rủi ro pháp lý về nhân sự
Bài 18: Các đoàn thanh tra, kiểm tra
Bài 19: Vấn đề khởi kiện trong lĩnh vực lao động
Bài 20: Các dạng khởi kiện phổ biến nhất. Cách chuẩn bị hồ sơ pháp lý

CHUYÊN ĐỀ 14. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA NHẬT BẢN - Chuyên gia Nguyễn Văn Mỹ 7

Bài 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 2: Kinh nghiệm 1: Thứ tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp
Bài 3: Kinh nghiệm 2 - Kinh nghiệm 4
Bài 4: Kinh nghiệm 5: Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản trị và công nhân
Bài 5: Kinh nghiệm 6: Quan hệ chủ thợ theo kiểu "trong nhà"
Bài 6: Kinh nghiệm 7 và 8
Bài 7: Kinh nghiệm 9 - Kinh nghiệm 11

CHUYÊN ĐỀ 15: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & GIA QUYẾT ĐỊNH - Chuyên gia Hồ Minh Chính 11

Bài 1: Tư duy là gì?
Bài 2: Ra quyết định
Bài 3: Các phương pháp ra quyết định
Bài 4: Dấu hiệu của vấn đề
Bài 5: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề
Bài 6: Ví dụ kỹ năng giải quyết vấn đề (Tiếp)
Bài 7: Nhận diện vấn đề
Bài 8: Xác định các loại vấn đề
Bài 9: Quy trình giải quyết vấn đề
Bài 10: Biểu đồ xương cá
Bài 11: Bản đồ tư duy

CHUYÊN ĐỀ 16: HOW TO MANAGE A MEETING - Chuyên gia Dương Ngọc Dũng 8

Lesson 1: How To Manage A Meeting
Lesson 2: Why a meeting?
Lesson 3: Kill the meeting
Lesson 4: How?
Lesson 5: How? (Continued)
Lesson 6: How? (Continued)
Lesson 7: How? (Continued)
Lesson 8: Closing the meeting

CHUYÊN ĐỀ 17: BÍ QUYẾT TẠO NĂNG LƯỢNG ĐỂ THÀNH CÔNG - Chuyên gia Nguyễn Ngoan 21

Giới thiệu tổng quan về khóa học
Bài 1: Định nghĩa về sức khỏe
Bài 2: Ý nghĩa của thành công
Bài 3: Thấu hiểu bản thân
Bài 4: Phân loại cảm xúc
Bài 5: Cách kiểm soát cảm xúc để thành công
Bài 6: Thấu hiểu âm dương trong đời sống
Bài 7: Thải độc cơ thể bằng thực phẩm
Bài 8: Tẩy trần để năng lượng dương
Bài 9: Điều chỉnh giấc ngủ
Bài 10: Các lưu ý quan trọng khi ngủ
Bài 11: Trí tuệ thăng hoa khi cảm xúc thăng hoa
Bài 12: Sử dụng nguyên lý của nước để tự chữa lành
Bài 13: Học cách tươi cười
Bài 14: Học cách yêu thương
Bài 15: Năng lượng của lòng biết ơn
Bài 16: Thức ăn tốt nhất cho loài người
Bài 17: Thức ăn phải phù hợp lực vũ trụ
Bài 18: Thức ăn phải đủ chất
Bài 19: Thức ăn phải cân bằng âm dương
Bài 20: Tập luyện nâng tính dẻo dai

CHUYÊN ĐỀ 18: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: Tổng quan về cách mạng công nghệ 4.0
Chủ điểm: Công nghiệp 4.0 và tác động đến doanh nghiệp
Chủ điểm: Doanh nghiệp và ứng phó

CHUYÊN ĐỀ 19: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO) 3

Chủ điểm: CPTPP và tác động đến Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Chủ điểm: Kinh tế Việt Nam 2018 và tầm nhìn 2020
Chủ điểm: Cách tiếp cận của doanh nghiệp với hội nhập kinh tế

CHUYÊN ĐỀ 20: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO) 6

Chủ điểm: Phát triển nền kinh tế số (DE): Cơ hội và thách thức cho VN – Chuyên gia Trần Đình Thiên
Chủ điểm: Kinh tế số - sự lựa chọn mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp - Ông Đào Ngọc Thanh
Chủ điểm: Chuyển đổi số hay là chết – Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ điểm: Toàn cảnh hiệp định MDTD Việt Nam - EU (EVFTA) - Ông Trương Đình Tuyển
Chủ điểm: Doanh nghiệp VN trong chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ Toàn cầu – Ông Đỗ Cao Bảo
Tổng kết và định hướng hành động cho Doanh nghiệp – CG Nguyễn Tất Thịnh

Giảng viên

pham-van-chinh PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-xuan-hai NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên gia - Giảng viên

le-nhu-hieu LÊ NHƯ HIẾU

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-lam-tuan NGUYỄN LÂM TUẤN

Chuyên gia - Giảng viên

ho-minh-chinh HỒ MINH CHÍNH

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-ngoan NGUYỄN NGOAN

Chuyên gia - Giảng viên

do-ngan-binh Đỗ Ngân Bình

Chuyên gia - Giảng viên

duong-ngoc-dung Dương Ngọc Dũng

Chuyên gia - Giảng viên

truong-thi-mai Trương Thị Mai

Chuyên gia - Giảng viên

nguyen-van-my Nguyễn Văn Mỹ

Chuyên gia - Giảng viên

Đánh giá của học viên

Điểm đánh giá

0
0 đánh giá

Chi tiết đánh giá

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Đánh giá khóa học

Chọn đánh giá của bạn