do-ngan-binh

Liên hệ

Đỗ Ngân Bình

Chuyên gia - Giảng viên
Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật - Đại học Luật Hà Nội.

Giới thiệu

Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật - Đại học Luật Hà Nội.

Chuyên gia tư vấn luật pháp.

 TS.Đỗ Ngân Bình đã mang đến cho các đối tượng học viên những kiến thức, giải pháp thiết thực về các điều luật trong nước và quốc tế, giúp các chủ doanh nghiệp xây dựng vững chắc tổ chức của mình.